Ondernemersorganisaties trekken stekker uit overleg met ministerie over Webmodule

Sharing is caring!

AWVN, PZO, Bovib, NBBU en I-ZO Nederland zien geen heil in verder overleg met het ministerie over de Webmodule en varianten daarvan. Ook RIM is kritisch.

De organisaties, AWVN, PZO, NBBU, Bovib en I-ZO Nederland stellen voor om voorlopig te stoppen met de Webmodule. Ook de Raad voor Interim Management (RIM), de vertegenwoordiger van bureaus voor interim-management is het daarmee eens. De uitkomsten van de proef met de Webmodule – zoals die in de brief van Koolmees en Vijlbrief staan – bieden in teveel gevallen geen zekerheid aan de zzp’er en zijn opdrachtgever. “Dit terwijl zekerheid bieden (vooraf) nu juist het primaire doel van de webmodule is”, aldus de organisaties.

Uit de voortgangsbrief van de bewindspersonen blijkt dat de Webmodule in de huidige vorm in bijna 30% van de gevallen geen zekerheid kan bieden. De gezamenlijke ondernemersorganisaties stellen dat zo’n hoog percentage onzekerheid aantoont dat dit instrument niet gebruikt kan worden waar het voor bedoeld is. “De belangrijkste oorzaak van het falen is dat de wetgeving die ten grondslag ligt aan de Webmodule ongewijzigd is gebleven. Deze moet eerst gewijzigd worden en dan pas kan een praktische oplossing gevonden worden voor het verstrekken van zekerheid vooraf.”

In de voortgangsbrief schrijven de bewindslieden dat er gesprekken blijven plaatsvinden met vertegenwoordigende ondernemersorganisaties over een extra variant van de Webmodule voor tussenkomstsituaties. “Dit is een onjuiste voorstelling van zaken”, zo schrijven de ondernemersorganisaties. Vanwege de te verwachten magere resultaten van zo’n variant, hebben de vertegenwoordigende ondernemersorganisaties het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid juist laten weten dat ze in de huidige omstandigheden verdere gesprekken niet zinvol achten.”

 

Bron: ZiPconomy

Follow our trail