arbeidsvoorwaarden

Onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden

Volgens het Recruitment Kengetallen onderzoek onderhandelen sollicitanten minder vaak over hun arbeidsvoorwaarden tijdens de sollicitatieprocedure. Uit het onderzoek van Intelligence Group, op basis van het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO), blijkt dat het percentage van mensen dat niet onderhandelt is gestegen van elf procent in 2019 naar veertien procent in 2020. Wordt er wel onderhandeld, dan is er een duidelijk verschil in de onderwerpen waarover ze onderhandelen. Waar vrouwen met een focus op werkcomfort het gesprek in gaan, leggen mannen vooral de nadruk op het financiële plaatje.

Onderhandelen over het salaris
Bijna de helft van de sollicitanten onderhandelt niet over het salaris. Iets meer dan de helft van hen doet dat wel, en daarmee staat dit onderwerp op de eerste plaats van de meest besproken arbeidsvoorwaarden. Voornamelijk mannen trekken hier het gemiddelde omhoog: in 2020 gaf 61 procent van hen aan dit te bespreken tegenover 49 procent van de vrouwen.

onderhandelen arbeidsvoorwaarden

Bron: Intelligence Group

Werkcomfort is belangrijk
Na het bespreken van een goed salaris komt voor 41 procent van de werknemers het al dan niet krijgen van een vast contract aan bod. Op de derde plaats in de top drie staat het bepalen van geschikte werktijden op de agenda. Hier zegt 34 procent van de Nederlandse beroepsbevolking dit aan te kaarten bij een nieuwe werkgever. Op dit gebied nemen vrouwen de voortouw: 37 procent van de vrouwen tegenover 30 procent van de mannen. Deze cijfers laten zien dat vrouwen over het algemeen een hogere prioriteit geven aan werkomstandigheden, zoals flexibele werktijden, dan mannen. Naast het hebben van geschikte werktijden onderhandelen vrouwen vaker over de datum van indiensttreding en de mogelijkheid tot thuis werken. Al deze onderwerpen zijn gerelateerd aan werkcomfort.

Ben jij wel toe aan een nieuwe uitdaging en wil je weten wat er mogelijk is? Wij denken graag met je mee! Neem contact op met één van onze resource consultants of bel ons op +31 (0) 172 722 618.

 

Bron: Intelligence Group

More from our blog: