ICT ZZP

Nog altijd schaarste ondanks groeiend aantal zzp’ers in de ICT.

Sharing is caring!

De Nederlandse ICT-sector maakt een opmerkelijke groei door, voornamelijk dankzij de opkomst van zelfstandige IT-professionals. Volgens recente prognoses zal het huidige aantal van bijna 600.000 ICT’ers in Nederland tegen het jaar 2030 toenemen tot bijna 900.000, wat maar liefst 8,5% van de totale beroepsbevolking vertegenwoordigt. Deze spectaculaire stijging is in lijn met de huidige trend, waarbij het aantal zelfstandige ICT-professionals dit jaar steeg van 76.000 naar 84.000.

Nog steeds een schaarste in de ICT arbeidsmarkt

Ondanks de voortdurende groei van de markt en de dynamiek ervan, blijft schaarste aan ICT-talent een heersend probleem. De vraag naar deze specialisten overtreft nog steeds ruimschoots het beschikbare aanbod. Verwachtingen dat deze schaarste zou afnemen in 2023, 2024 en zelfs in de daaropvolgende jaren lijken vooralsnog ongegrond. De voortdurende digitalisering, automatisering en ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) dragen alleen maar bij aan een groeiende vraag naar gekwalificeerde IT-professionals. Dit maakt de IT-branche tot een van de meest veeleisende en competitieve sectoren in Nederland.

Waarom kiezen ICT’ers om ZZP’er te worden?

Een aanzienlijk aantal ICT’ers heeft de keuze gemaakt om als zelfstandige aan de slag te gaan. Voor hen zijn niet alleen een aantrekkelijk salaris/uurtarief van belang, maar ook de werkbeleving en de interactie met collega’s spelen een rol. Thuiswerken is de grootste arbeidsvoorwaarde. De flexibiliteit die aanwezig is bij het zelfstandig ondernemerschap biedt de professionals de mogelijkheid om hun carrière op hun eigen manier vorm te geven. Dit betekent zelfbeschikking over projecten, loopbaantrajecten en het vaststellen van tarieven die recht doen aan hun vaardigheden en inzet. Verder zien we dat op de lijst van favoriete werkgevers voor ICT’ers in Nederland inmiddels vijf overheidsgerelateerde werkgevers staan (Het Rijk, Politie, Defensie, de Belastingdienst en Rijkswaterstaat). Daarnaast staan er nog altijd veel techbedrijven op de lijst (Google, ASML, Philips, Microsoft).

1 op de 4 ICT’ers wisselt van baan of werkgever

Opmerkelijk genoeg geeft één op de vier ICT’ers in loondienst aan in de afgelopen twaalf maanden van baan of werkgever te zijn veranderd. De loyaliteit aan hun managers of werkgevers lijkt af te nemen, ondanks dat veel van deze professionals latent op zoek zijn naar andere mogelijkheden. Hoewel ze openstaan voor verandering, zijn ze vaak niet actief op zoek naar nieuwe kansen. Interessant is de recente trend waarbij ZZP’ers minder ontvankelijk zijn voor benaderingen door recruiters, vermoedelijk vanwege de overweldigende vraag naar hun expertise in de markt. De groeiende populatie van ZZP’ers neemt steeds meer de controle over hun positie op de arbeidsmarkt door te vertrouwen op opdrachten afkomstig uit hun eigen netwerk. Het opvolgende project staat vaak al gereed zodra het huidige project ten einde loopt, wat stabiliteit en continuïteit biedt.

De opmars van de ICT-sector gedreven door zelfstandige professionals onderstreept niet alleen de vitaliteit van de industrie, maar benadrukt ook de verschuiving in werkvoorkeuren. Ondanks de groei van ZZP’ers blijft het aanhoudende tekort aan deze experts een voortdurende uitdaging binnen de branche.

Bron: Onderzoek naar de huidige arbeidsmarkt voor ICT’ers

Follow our trail