Meeste zelfstandigen bouwen geen pensioen op

Sharing is caring!

Zzp’ers leggen nauwelijks geld in bij een pensioenfonds. Ook ruim één op de acht werknemers doet dat niet. Dat zijn samen zo’n 1,7 miljoen Nederlanders, van wie een groot deel ook niet op een andere manier spaart voor het pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van gegevens uit 2020.

Van alle zzp’ers legt maar liefst 94 procent geen geld in bij een pensioenfonds. In deze groep zijn veertigminners, vrouwen en Nederlanders met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd.

Bij werkenden in loondienst is dat percentage een stuk lager, al legt toch nog 13 procent niets in. Dan gaat het vooral om werknemers van kleine bedrijven en werknemers met een flexibel dienstverband.

Deze situatie is niet nieuw. Al jaren blijven de percentages van zelfstandigen en werkenden die geen pensioen opbouwen ongeveer even groot. Bovendien ziet DNB dat de meesten die in 2016 niets opbouwden, dat in 2020 nog steeds niet deden.

Het overgrote deel van hen bouwt ook niet op een andere manier pensioen op, bijvoorbeeld een lijfrente. De opbouw van vermogen is bij deze groep eveneens zeer beperkt.

DNB vreest dan ook dat deze groep financiële problemen krijgt zodra ze met pensioen gaan. Ook vindt de toezichthouder dat de politiek moet nadenken hoe ze met deze groep wil omgaan. Daarbij noemt DNB onder meer de mogelijkheid om pensioensparen te verplichten.

Bron:Nu.nl

Follow our trail