vrouw pensioen

Meer zzp’ers werken na hun pensioen door

Er zijn meer 65-plussers werkzaam als zzp’er dan als uitzendkracht. De meerderheid van deze oudere zzp’ers is man en hoogopgeleid. Maar het aantal vrouwen groeit het hardst.

Van alle zzp’ers ‘eigen arbeid’ is 11,2% 65 jaar of ouder. In 2016 was dan nog maar 6,5%. Deze ouderen zijn de snelst groeiende groep zzp’ers, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze groep is sinds 2016 met bijna 140% gestegen. Naar verhouding komen er steeds meer vrouwelijke zzp’ers ouder dan 65 jaar bij.

Niet alleen zzp’ers ‘eigen arbeid’ vergrijzen. Ten opzichte van het derde kwartaal 2021 groeide het aantal zzp’ers van 65 jaar en ouder met 27%, terwijl het totaal aantal zelfstandigen zonder personeel met 17% toenam. Ook de groep 55-plussers groeide harder dan andere leeftijdsgroepen.

Meer zzp’ers van 65 jaar of ouder dan uitzendkrachten

In december hield de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een rondetafelgesprek over werken na pensioen. Uit cijfers van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) blijkt dat senioren steeds vaker aan de slag gaan als uitzendkracht. De uitzendbond wil dat de overheid meer doet om dat te stimuleren.

In 2021 werkten iets minder dan 20.000 personen van 65 jaar of ouder als uitzendkracht. Dat zijn er dus fors minder dan het aantal zzp’ers van 65 jaar of ouder (185.000).

Vergrijzing

De toename van het aantal oudere zzp’ers en uitzendkrachten komt deels door de vergrijzing van de bevolking, ook het aantal oudere werknemers in loondienst neemt toe. Toch is de zzp’er gemiddeld ouder dan de werknemer: de meerderheid van de zelfstandigen is momenteel tussen de 45 en 75 jaar. Onder werknemers is dit percentage 41%.

De groep oudere zzp’ers bestaat deels uit zzp’ers die doorwerken na hun pensioenleeftijd. Daarnaast begonnen 4.380 mensen in 2021 na hun 65ste als ondernemer, blijkt uit KVK-cijfers.

Man en hoogopgeleid

Oudere zzp’ers zijn relatief vaak man en hoger opgeleid. In 2021 had 50% van de 65- tot 75-jarigen een hbo- of wo-diploma. Zo’n 71% van de zzp’ers in deze leeftijdsgroep is man.

Er zijn allerlei redenen om door te werken als zzp’er na je pensioenleeftijd. Het kan noodzaak zijn omdat je niet voldoende pensioen hebt opgebouwd, maar er zijn ook veel zzp’ers die hun werk gewoon leuk vinden en nog niet klaar zijn om helemaal te stoppen.

Ook is het een manier om na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog een aantal uren door te blijven werken bij de werkgever, bijvoorbeeld als invalkracht. Het is de vraag of dat blijft kunnen als de regels rond inhuur van zzp’ers aangescherpt worden, zoals aangekondigd.

Zzp na de AOW, hoe zit dat financieel?

Doorwerken als zzp’er na je AOW-leeftijd kan financieel voordelig zijn. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer bij te dragen aan de AOW en betaalt minder inkomstenbelasting. Bovendien hoef je je minder zorgen te maken over je opstartperiode, want je kunt terugvallen op AOW als bestaansminimum. Werken als zzp’er heeft geen invloed op de hoogte van die uitkering.

Er zijn ook wat nadelen. Zo mag je geen lijfrentepremie of storting in de oudedagsreserve meer aftrekken van de inkomstenbelasting. Daarnaast gelden aftrekposten als de zelfstandigenaftrek en startersaftrek nog maar voor 50%.

Bron: Zipconomy

More from our blog: