IT

Is in 2030 één op tien Nederlanders een IT’er?

Momenteel is zo’n 1 op de 17 mensen op de Nederlandse arbeidsmarkt IT’er. In 10 jaar tijd is dit bijna verdubbeld. Zet het huidige groeitempo van bijna 7 procent per jaar door, dan mag in 2030 zo’n 1 op de 10 Nederlanders zich IT’er noemen, zo blijkt uit onderzoek van de HeadFirst Group en de Intelligence Group.

Het groeiend aantal IT’ers wil nog niet zeggen dat strijd om IT’ers in loondienst of als zelfstandige afneemt. In tegendeel. De sourcingsdruk – het percentage dat minimaal eens per kwartaal wordt benaderd – is met bijna 65 procent ongekend hoog, zeker vergeleken met het gemiddelde van 38 procent voor de hele beroepsbevolking.

IT’ers mainstream geworden

Uit analyse van HR-techdienstverlener HeadFirst Group en arbeidsmarktdata specialist Intelligence Group blijkt dat de vraag naar IT’ers in loondienst (25.000) in september 2022 bijna acht keer zo groot is als de vraag naar tijdelijke IT-professionals (3.000).

Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter van Intelligence Group, zegt hierover: “IT’ers zijn hun speciale plek op de arbeidsmarkt kwijt. Het vakgebied is geen niche meer, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Om IT-kennis goed ingebed te hebben in de organisatie, zijn meer IT’ers in vaste dienst nodig. Aangevuld met tijdelijke IT-professionals, die specifieke IT-kennis meebrengen.”

Als gevolg van deze stijgende vraag wordt de beroepsgroep in de spanningsindicator van het UWV – het aantal openstaande vacatures, gedeeld door het aantal mensen dat korter dan zes maanden WW ontvangt – geclassificeerd als de meest krappe. Ondanks dat het aantal IT’ers jaar op jaar met
6,9 procent stijgt.

IT’ers werven blijft moeilijk

Een aantal cijfers over IT’ers op een rij:

  • Er werken 580 duizend mensen binnen IT-beroepen.
  • De arbeidsmarktactiviteit (de mate waarin mensen actief op zoek gaan naar een baan) is onder IT’ers uitermate laat: 6,8 procent. In vergelijking: voor de gehele Nederlandse beroepsbevolking is dat 11,5 procent.
  • 42,7 procent van de IT’ers met een vaste baan is helemaal niet op zoek is naar nieuw werk. .
  • 50,5 procent is latent – oftewel niet actief – op zoek.
  • De arbeidsmarktactiviteit van zelfstandige IT-professionals is bewegelijker: het aantal actieve opdrachtzoekers is 22,4 procent, 46,9 procent is latent op zoek en 30,7 helemaal niet.

Marion van Happen, CEO HeadFirst Group, licht toe: “Er is steeds meer concurrentie tussen organisaties om de aandacht te krijgen van latente baan- en opdrachtzoekers. Met de inzet van arbeidsmarktcommunicatie wordt de nadruk gelegd op het verkopen van de vacature of opdracht en de werk- of opdrachtgever. Salaris en andere arbeidsvoorwaarden zijn hygiëne factoren geworden, de inhoud en relevantie van het werk zijn nu de kritische wervingsfactoren.”

Bron: Zipconomy

More from our blog: