beoordelen via webmodule

Gemeente Amsterdam gaat honderden contracten met ingehuurde zzp’ers opnieuw – via de webmodule – beoordelen

De gemeente Amsterdam gaat voor 1 oktober honderden contracten met ingehuurde zzp’ers opnieuw – via de webmodule – beoordelen. Vooral dat ook lopende opdrachten maximaal 1 jaar mogen duren zorgt voor onrust.

De Gemeente Amsterdam gaat opdrachten met zzp’ers die ze inhuren maximeren tot 1 jaar. Daarnaast worden alle lopende contracten voor 1 oktober ‘onder de loep genomen’, zo schrijft de gemeente in een mail naar zelfstandigen. Leidinggevenden hebben de opdracht gekregen om alle opdrachten en contracten opnieuw te beoordelen. Met de webmodule wordt gekeken of er ‘echt sprake is van een opdracht’ en of de zzp’er niet onder leiding en toezicht werkt. Wanneer dat niet zo is, dan wordt – met de zelfstandige – gekeken naar de ‘best mogelijke oplossing’.

De handhaving van de Wet DBA is in ieder geval tot 1 oktober 2021 op een laag pitje gezet. De gemeente wil voor die tijd DBA proof zijn. Een projectteam gaat samen met de inhurende manager de komende maanden van alle opdrachten bekijken in hoeverre ze voldoen aan criteria. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de webmodule, die momenteel als pilot te gebruiken is. De gemeente stelt dat opdrachten door kunnen lopen indien er “een opdrachtgeversverklaring is verstrekt via deze module”. Ook indien een zelfstandige via een BV werkt of via een bureau wordt gebruik gemaakt van de webmodule. In deze pilotfase geeft de webmodule overigens nog geen rechtsgeldige opdrachtgeversverklaring af en hij is op zich ook niet geschikt voor zzp’ers met een BV of voor bureaus.

Naast de beoordeling via de webmodule worden opdrachten dus gemaximeerd op 1 jaar. Dat geldt ook voor de nu lopende opdrachten. Volgens de gemeente worden contracten langer dan een jaar “sneller gezien als een arbeidsrelatie”. “In bijzondere gevallen en bij bijzondere projecten kan het contract met maximaal 1 jaar worden verlengd” zo laat de woordvoerder weten. Na een contract kan een zzp’er zich een halfjaar niet inschrijven op een nieuwe opdracht bij de gemeente Amsterdam.

Zoals eerder gezegd zorgt het feit dat lopende opdrachten maximaal 1 jaar mogen duren voor onrust. Als blijkt dat de overeenkomst niet voldoet aan de wettelijke eisen en de beheersmaatregelen, wordt er samen gekeken naar een oplossing. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven dat de professionals waar dit over gaat direct op de hoogte worden gehouden.

BlueTrail volgt de ontwikkelingen uiteraard op de voet en indien ons informatie toekomt zullen wij dit direct kenbaar maken. Belangrijk om te weten is dat BlueTrail actief kan ondersteunen in dit proces en hierin diverse oplossingen kan aanbieden om te voldoen aan de wet DBA. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Bron: ZiPconomy

More from our blog: