Bovib-modelovereenkomst blijft geldig, ook na 1 januari

Sharing is caring!

Deliveroo-arrest heeft geen gevolgen voor Bovib-modelovereenkomst

Per 1 januari 2024 vervalt de goedkeuring van de modelovereenkomst ‘vrije vervanging’. Dat heeft geen consequenties voor de Bovib-modelovereenkomst. Die is namelijk niet gebaseerd op de optie van vrije vervanging, maar op het ontbreken van een gezagsverhouding.

Op dit moment bestaan modelovereenkomsten waarbij zogenaamde ‘vrije vervanging’ leidend is in de beoordeling van de arbeidsrelatie. Dat wil zeggen dat een zzp’er die zijn werk zomaar door een ander kan laten uitvoeren, geen schijnzelfstandige is. Daar komt een einde aan, schrijft De Belastingdienst. Per 1 januari vervalt de goedkeuring van dit soort overeenkomsten, naar aanleiding van een uitspraak van de rechter in het Deliveroo-arrest.

Wat betekent dit voor Bovib-leden en hun opdrachtgevers?

Vrije vervanging is in de Bovib-modelovereenkomst geregeld in een optioneel artikel 9. De goedkeuring van de Bovib-overeenkomst is niet gebaseerd op die optie, maar op het ontbreken van een gezagsverhouding. Dat vrije vervanging geen reden meer is om een dienstbetrekking uit te sluiten, heeft in principe geen consequenties voor de Bovib-overeenkomst. Die is namelijk gebaseerd op het ontbreken van een gezagsverhouding.

Bovib-leden en opdrachtgevers kunnen dus blijven werken met de Bovib-modelovereenkomsten.

Waarom deze wijziging?

Dat vrije vervanging alleen niet meer leidend is, is het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Deliveroo. De rechter besloot dat de fietskoeriers van maaltijdbezorg-app Deliveroo op basis van een arbeidsovereenkomst werkten en geen zelfstandigen waren. Dat zij een willekeurige andere koerier de maaltijden konden laten bezorgen, veranderde daar niets aan.

Wat zijn de vervolgstappen?

De modelovereenkomst van de Bovib is gebaseerd op de regels zoals die golden vóór het Deliveroo-arrest. Wat de Hoge Raad zegt, heeft dezelfde kracht als een wet en is richtinggevend. Daarom gaan wij in gesprek met de Belastingdienst om te vast te stellen of wij zaken aan moeten passen. Zodra we dit weten,  zullen wij dat direct mededelen.

Het beoordelingskader zoals dat nu bestaat, verandert niet. Dat het kabinet demissionair is en de plannen om de Wet DBA aan te passen controversieel zullen worden verklaard, maakt hiervoor niets uit. Dat heeft alleen invloed op mogelijk toekomstige regelgeving. Verder zal de handhaving worden opgeschaald.

Bron: Bovib

Follow our trail