Stichting Panti Asuhan

BlueTrail steunt kindertehuizen in Indonesië

Sharing is caring!

BlueTrail verleende in december 2022 een financiële donatie van €1.500,- aan kindertehuizen in Indonesië. Deze donatie zal worden gebruikt voor de zorg en ondersteuning van kinderen in het kindertehuis Vincentius Putra in Djakarta en het nieuwe kindertehuis Panti Rumah Sejati in Soerabaja. Leider Rubijanto Soetanto zet zich belangeloos in voor de kinderen en zorgt voor basisbehoeften op het gebied van onderwijsondersteuning. Deze donatie is bedoeld om Rubijanto in zijn werk te ondersteunen.

Het kindertehuis Vincentius Putra in Djakarta is een opvangcentrum voor kinderen die geen ouderlijke verzorging hebben of in moeilijke omstandigheden verkeren. Het tehuis streeft ernaar deze kinderen een veilige en liefdevolle omgeving te bieden, met aandacht voor hun basisbehoeften en onderwijsondersteuning.

Het nieuwe kindertehuis Panti Rumah Sejati in Soerabaja heeft vergelijkbare doelstellingen en richt zich op de verzorging en ondersteuning van kinderen in nood. Het tehuis is recent opgezet en richt zich op de verbetering van de levensomstandigheden van kinderen door middel van basisbehoeften en onderwijsondersteuning.

De leiding van beide kindertehuizen is in handen van Rubijanto Soetanto, die zich met hart en ziel inzet voor de kinderen in de opvangcentra. De ondersteuning vanuit BlueTrail zal hem hierin helpen en de mogelijkheden voor de kinderen vergroten.

Voor meer informatie ga je naar: https://www.panti-asuhan.nl/

Stichting Panti Asuhan

 

Follow our trail