aantal opdrachten freelancers groeit door

Blijvende stijging in de vraag naar freelancers

Terwijl de omzet en uren van uitzendwerk dalen, blijft de vraag naar freelancers stijgen. Het type opdrachten verandert: opdrachtgevers zoeken vaker freelancers die op locatie kunnen werken. Daarbij krijgen bepaalde opdrachtgevers een sterkere positie.

Er is volop werk voor freelancers, blijkt uit de nieuwste Freelance Markt Index (FMI). Het totaal aantal opdrachten voor freelancers neemt toe ten opzichte van vorig jaar, maar stijgt minder sterk dan vorig kwartaal. In het derde kwartaal van 2022 komt de index uit op een score van 103.

Meer freelanceopdrachten, minder uitzenduren
Het aantal freelanceopdrachten blijft dus groeien, terwijl er minder bedrijvigheid is in de uitzendbranche. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) rapporteert een daling in het aantal uren en de totale omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen had de uitzendsector te maken met extreme groeicijfers door het herstel na de lockdownperiode.

Ook het aantal freelanceopdrachten groeide destijds, maar in tegenstelling tot de uitzendbranche er is geen daling ingezet. De vraag naar freelancers blijft dus toenemen en opdrachtgevers hebben moeite om geschikte kandidaten te vinden.

Opdrachtgever zoekt flexibiliteit
Werkgevers vinden het momenteel ‘moeilijk tot zeer moeilijk’ om geschikte freelancers aan te trekken, blijkt uit een enquête onder 125 willekeurig geselecteerde opdrachtgevers. Uit dit onderzoek blijkt ook waarom opdrachtgevers zoeken naar freelancers in plaats van vaste werknemers. De belangrijkste reden is flexibiliteit (61%).

Bij de selectie van een kandidaat letten opdrachtgevers het meest op vaardigheden (57%), ervaring (33%) en prijs (17%).

Thuis of op afstand
Verder zien de onderzoekers dat het type opdrachten voor freelancers verandert. Opdrachtgevers zoeken vaker freelancers die op locatie kunnen werken. Dat is een trendbreuk met vorige kwartalen. Toen nam het aantal opdrachten dat freelancers (deels) thuis konden uitvoeren steeds toe. Nu is dat aantal nog steeds hoger dan vorig jaar (+12%), maar gedaald ten opzichte van vorig kwartaal (-11%).

Bron:Zipconomy

More from our blog: