aanpassingen steunpakket zzp

Aanpassingen steunpakket voor zzp’ers in 4e kwartaal 2021

Sharing is caring!

Sinds 12 november jl. zijn weer nieuwe coronamaatregelen van kracht. Dit houdt voor sommige zzp’ers wederom in dat ze geen of minder omzet kunnen genereren. De overheid heeft daarom besloten een aantal aanpassingen in het steunpakket in het vierde kwartaal door te voeren. Het kabinet trekt voor de aanpassingen aan het steunpakket 1,3 miljard euro uit.

Wat gaat er zoal worden aangepast? De reeds aangekondigde Vaste Lasten nachthoreca (VLN)-regeling wordt verbreed, ondersteuning aan evenementen en aan de sport worden verruimd, en worden er middelen vrijgemaakt voor de land- en tuinbouw. Deze regelingen worden hieronder kort toegelicht.

Vangnet zelfstandigen
Omdat de Tozo vervalt is per 1 oktober de Bbz weer aan te vragen, met de versoepeling dat tot eind 2021:
– gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren
– ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen
– de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt.

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is ingesteld om zzp’ers uit de bijstandswet te houden. Door het Bbz kun je tijdelijk een uitkering ontvangen totdat je weer in je eigen levensbehoeften kunt voorzien. Je kunt in aanmerking komen voor het Bbz als je een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert of als je een startende zelfstandige bent. Daarnaast biedt het Bbz ook hulp aan oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf of wanneer je als zelfstandige je bedrijf wilt beëindigen. Op krijgikbbz.nl kun je zien of je voor de Bbz in aanmerking komt.

VLN-regeling wordt TVL
Het kabinet past de naam van VLN-regeling aan naar Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021. Daarnaast wordt de omzetverliesdrempel verlaagd. Ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies hebben ten opzichte van de referentieperioden en ook aan de overige voorwaarden van de regelingen voldoen, kunnen in de loop van dit kwartaal een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. Het subsidiepercentage wordt 85%, zolang de omzetdrempel wordt gehaald, voor alle ondernemers die een aanvraag doen. De gehele regeling is hier te lezen.

Ondersteuning voor evenementen
Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona, loopt tot eind 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Omdat het evenementenverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100% tot en met 31 december 2021. De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) – die geldt voor evenementen die buiten de TRSEC vallen – wordt gedurende 2021 uitgebreid zolang er een verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.

Ondersteuning voor de culturele sector
Het kabinet heeft aangekondigd dat van 13 november tot 4 december 2021 geen ongeplaceerde evenementen plaats kunnen vinden. Daarnaast geldt er een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte. Om instellingen die te maken hebben met deze beperkende maatregelen tegemoet te komen, wordt de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uitgebreid naar een vergoeding van maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit en opengesteld voor voorstellingen met een zitplaats. Sommige instellingen zullen indien zij aan de voorwaarden voldoen, ook aanspraak kunnen maken op de TVL Q4 2021. Voor de verruiming van de suppletieregeling stelt het kabinet aanvullend 16,5 miljoen euro beschikbaar voor een periode van 3 weken.

Aanvullende ondersteuning voor de sport
Bij sportactiviteiten mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Voor professionele sportevenementen stelt het kabinet maximaal € 36 miljoen beschikbaar voor de periode 13 november tot 4 december. De hoogte van de compensatie zal afhangen van het karakter en draagkracht van de desbetreffende sector of organisatie. Het gaat zowel over wedstrijden in competitieverband als losse sportevenementen. Voor de aanbieders van amateursport is maximaal € 5 miljoen beschikbaar om hen te compenseren voor geleden schade in deze periode. De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt deze regelingen in samenwerking met de sportsector uit.

 

Bron: ZZP-Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Follow our trail