veranderingen zzp

2024: De belangrijkste veranderingen voor zzp’ers

Sharing is caring!

Met het aanbreken van een nieuw jaar dienen zich verse mogelijkheden en uitdagingen aan voor zelfstandige ondernemers (zzp’ers). Terwijl je 2023 afsluit en jezelf voorbereidt op wat 2024 in petto heeft, is het cruciaal om op de hoogte te blijven van recente wet- en regelgeving die invloed kan hebben op jouw situatie. Vanaf 1 januari 2024 treden er opnieuw enkele wetswijzigingen in werking. Hieronder hebben we de belangrijkste veranderingen voor jou samengevat.

Veranderingen reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt naar verwachting van 21 cent naar 23 cent per kilometer voor zzp’ers die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Dit bedrag per kilometer mag worden afgetrokken van de winst.

MKB-winstvrijstelling

Naast de zelfstandigenaftrek heb je als zzp’er ook recht op de MKB winstvrijstelling. Om recht te hebben op de MKB winstvrijstelling hoef je niet aan het urencriterium te voldoen. De MKB winstvrijstelling is in 2023 14% van de winst, maar wel na aftrek van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. De MKB-winstvrijstelling zal hoogstwaarschijnlijk dalen van 14% naar 12,7%. Hierdoor zal je als ondernemer over een groter deel van hun winst of inkomen belasting moeten betalen.

Zelfstandigenaftrek

Elke zelfstandige ondernemer die als ondernemer wordt aangemerkt voor de inkomstenbelasting en gedurende minimaal 1.225 uur in het kalenderjaar aan zijn of haar onderneming heeft besteed, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek wordt jaarlijks verminderd en bedraagt in 2023 € 5.030 (in 2022 was dit € 6.310). Het is de verwachting dat de zelfstandigenaftrek in 2024 verder zal afnemen, van € 5.030 naar € 3.750. Dit bedrag is vrijgesteld van belasting, aangezien je het mag aftrekken van je winst. In de komende jaren zal de zelfstandigenaftrek naar verwachting blijven dalen. Het recht op aftrek geldt wanneer je ten minste 1.225 uur per jaar aan je onderneming besteedt.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Wanneer je als ondernemer gedurende een kalenderjaar een bedrag tussen de € 2.600 en € 63.717 (2023) investeert in bedrijfsmiddelen, heb je recht op een extra aftrekpost van maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag. Zakelijke kosten, oftewel uitgaven die noodzakelijk zijn voor het beheer van je bedrijf, zijn aftrekbaar. Deze kosten verminderen je winst en resulteren daardoor in een lagere belastingafdracht. Diverse kosten vallen hier (gedeeltelijk) onder, waaronder:

  • Zakenlunches en netwerkborrels;
  • Deelname aan congressen en seminars;
  • Zakelijke telefoongesprekken;
  • Vakliteratuur.

Stijging van het tarief in Box 3 van de inkomstenbelasting

Het tarief in Box 3 van de inkomstenbelasting zal in 2024 stijgen van 32% naar 34%. In 2025 zal het tarief ongewijzigd blijven op 34%. Deze aanpassing resulteert in een toename van de belastingheffing. Het heffingsvrije vermogen, het deel van je vermogen waarover je geen belasting betaalt, blijft in 2024 €57.000. Als je een fiscale partner hebt, wordt dit bedrag verdubbeld naar €114.000.

Pensioenopbouw

Als zelfstandige draag je de verantwoordelijkheid voor je eigen pensioenvoorzieningen. Het is van essentieel belang om te beoordelen of je pensioenplanning in lijn is met je langetermijndoelen. Met de introductie van de nieuwe Wet toekomst pensioenen (WTP) hebben zelfstandigen nu de mogelijkheid om op fiscaal voordelige wijze gebruik te maken van hun jaarruimte voor pensioenopbouw. De fiscale jaarruimte wordt aanzienlijk vergroot, van 13,3% naar maar liefst 30%, wat meer dan een verdubbeling is. Bovendien wordt de maximale jaarruimte meer dan verdubbeld, van €15.317 naar €34.550.

Met het aanbreken van het nieuwe jaar gaan vaak veranderingen gepaard, waaronder nieuwe belastingregels en wetten die invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering van zzp’ers. Een overleg met een belastingadviseur kan helpen om jouw financiën zo efficiënt mogelijk te beheren.

Voor een volledig overzicht van alle (voorgenomen) wetswijzigingen per 1 januari 2024 kun je terecht op deze pagina van de website van de Kamer van Koophandel.

Follow our trail