|
BlueTrail
Always on track to the perfect match
Always on track to the perfect match
Always on track to the perfect match
Alle vacatures
Snel zoeken

Wet DBA

Informatie over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA)

Vervanging VAR door modelovereenkomst (wet DBA)
Per 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en wordt deze door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (= Wet DBA) vervangen. De VAR gaf opdrachtgevers en opdrachtnemers enige zekerheid dat er geen sprake was van een arbeidsrelatie. Die zekerheid vooraf is voortaan van de Belastingdienst te krijgen op basis van onder andere een goedgekeurde modelovereenkomst.

Wat houdt de Wet DBA in?
De VAR, die uitsluitend door de opdrachtnemer (de Zelfstandige) werd aangevraagd, wordt vervangen door ‘modelovereenkomsten’.
Modelovereenkomsten zijn contractmodellen die vóóraf door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. In een dergelijke overeenkomst staan contractuele voorwaarden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zodanig beschreven dat er geen arbeidsrelatie ontstaat.
De belangrijkste clausules betreffen zaken als: Gezag (afspraken over het geven van instructies), Arbeid (persoonsgebonden arbeid en vervanging) en Loon (economische afhankelijkheid). De zogenaamde GAL-criteria.
Let op: zolang opdrachtgevers en opdrachtnemers in de praktijk werken conform de bepalingen uit de modelovereenkomst, hebben beide partijen vooraf zekerheid dat de relatie niet als een arbeidsrelatie zal worden beoordeeld.

Transitieperiode
Om partijen alles goed te kunnen laten regelen, is er een transitieperiode afgesproken tot mei 2017. Men moet zich wel per 1 mei 2016 aan de nieuwe wetgeving houden, of aan kunnen tonen dat u naleving in ieder geval nastreeft. Controles op naleving starten vanaf 1 mei 2017.

Beheersmaatregelen als basis
Om te waarborgen dat er in de praktijk gewerkt wordt volgens de overeenkomst, zal BlueTrail samen met de klant op maat bepaalde beheersmaatregelen samenstellen en naleven.

Afwijkingen ten aanzien van naleving
Mocht de Belastingdienst bij een controle toch constateren dat partijen niet conform de goedgekeurde bepalingen samenwerken en er daardoor sprake is van een arbeidsrelatie, dan krijgt de opdrachtgever een naheffing voor loonbelasting en sociale premies.
Voor de zelfstandige kan de situatie ontstaan dat de Belastingdienst dan mogelijk (met terugwerkende kracht) de IB-aangifte niet accepteert en zaken als Zelfstandigenaftrek ter discussie stelt. Deze maatregelen kunnen teruggaan tot mei 2016.
Naleving van de voorwaarden uit de goedgekeurde modelovereenkomst is in ieders belang en van essentieel belang.

Voor wie geldt de Wet DBA?
De wet en de daarbij behorende modelovereenkomsten zijn bedoeld voor situaties waarin partijen twijfelen over de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever (de klant) en een opdrachtnemer (de Zelfstandige). Overigens geldt dit ook indien de Zelfstandige via via ingehuurd wordt. De gehele keten dient voorzien te zijn van de juiste (model)overeenkomsten.

Voorbeelden van twijfel
Die twijfel kan er zijn of ontstaan indien een Zelfstandige langer bij één opdrachtgever werkt, onder leiding en toezicht de opdracht uitvoert (niet vanuit bijvoorbeeld een eigen kantoor) of gelijkgesteld kan worden met mensen die in loondienst werken bij de klant (waar een gezagsverhouding automatisch van toepassing is).

Uw samenwerking met BlueTrail
Er is een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor Zelfstandigen die werken via een intermediair. Vooralsnog zal BlueTrail vanaf 1 mei deze modelovereenkomst gaan gebruiken als basis voor de (lopende) opdracht.
In deze "Algemene Modelovereenkomst Tussenkomst" is BlueTrail formeel de opdrachtgever en worden werkzaamheden uitgevoerd bij de klant, de Derde.

Maatwerk (model)overeenkomst
BlueTrail zal samen met de klant de mogelijkheden en/of noodzaak onderzoeken om een eigen maatwerk modelovereenkomst samen te stellen waarin de specifieke kenmerken van de werkzaamheden tot uitdrukking komen.
Als zo’n overeenkomst door de Belastingdienst is goedgekeurd, kunnen en zullen wij deze gebruiken voor de (nieuwe) opdracht. BlueTrail heeft, vanuit Bovib (Branche organisatie voor intermediairs en brokers), een eigen overeenkomst die inhoudelijk beter aansluit bij de gewenste samenwerking tussen alle betrokkenen.

OndernemersCheck van de Belastingdienst

http://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/

Gemeentes/Provincies

Wij zijn doorlopend op zoek naar diverse specialisten voor opdrachten bij gemeentes en provincies:

 • Klantmanagers
 • Wet- en regelgeving
 • Gemeentelijke applicaties
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Juridisch
 • Financieel
 • ICT (beheer en ontwikkeling)

ICT

Wij zijn doorlopend op zoek naar diverse specialisten op het gebied van ICT:

 • ICT Ontwikkeling
 • ICT Infrastructuur
 • ICT Architectuur
 • ICT Management
 • ITIL, Prince2, IPMA
 • BI/DWH
 • Testfuncties
 • Scripting/packaging

(Semi) Overheid

Wij zijn doorlopend op zoek naar diverse specialisten voor opdrachten binnen de (Semi) Overheid:

 • Ministeries
 • Onderwijsinstellingen
 • Zorginstellingen
 • Waterschappen
  • Kamer van Koophandel
  • NS
  • UWV

Overige Specialisten

Wij zijn doorlopend op zoek naar diverse overige specialisten op verschillende gebieden:

 • Financiële sector
 • Verzekeringssector
 • Technische sector
 • Telecommunicatie
 • Industrie sector
BlueTrail gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close