|
BlueTrail
Always on track to the perfect match
Always on track to the perfect match
Always on track to the perfect match

Gebiedsloods 16 u p/w

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT18642
Omgeving: Loosdrecht
Startdatum: 1 mei 2018
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 16 (Inzetbaar van maandag t/m vrijdag)
Intakegesprek: Dinsdag 3 april en donderdag 5 april 2018.
Sluitingsdatum: Vrijdag 23 maart om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Gebiedsloods voor 16 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De Gebiedsloods is twee dagen in de week beschikbaar om Recreatieondernemers te ondersteunen met het vormgeven en verder brengen van plannen die bijdragen aan de transformatie van de recreatiesector. De Gebiedsloods is vraagbaak voor ondernemers inclusief degenen die zich oriënteren op vernieuwing in hun bedrijf of die plannen hebben ontwikkeld in die richting. Het kan hierbij gaan om vrijetijdsondernemers in brede zin dus waterrecreatie, verblijfstoerisme (campings en bungalowparken), congresaccommodaties, dag-attractiepunten, museaal erfgoed en buitenplaatsen.

De Gebiedsloods adviseert over plan(verbeteringen), checkt haalbaarheid van de plannen vanuit bestemmingsplannen en het N2000 beheerplan, zoekt actief naar mogelijkheden om de plannen verder te brengen, roept waar nodig hulp in van specialisten voor specifieke vragen, treedt op als intermediair tussen ondernemers en andere partijen (m.n. overheden) en heeft een aanjagende functie om de benoemde transitieresultaten te behalen. De Gebiedsloods functioneert als aanjager van de beoogde transformatie.

Taken/werkzaamheden:

 • Het ondersteunen van toeristisch/recreatieve ondernemers met het vormgeven en verder brengen van plannen die bijdragen aan de transformatie van de recreatiesector zoals beschreven in het gebiedsakkoord. Hierbij breng je de netwerken in kaart en jaag je het proces aan.
 • Actief benaderen en motiveren van de ondernemers om na te denken over en aan de slag te gaan met plannen die bijdragen aan de voorgestane transformatie in de recreatiesector, met name voor eigen bedrijf, maar ook in de vorm van arrangementen tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en natuurbeheerder(s).
 • Het aanjagen van de benoemde transitieresultaten.
 • Het adviseren over plannen (verbeteringen).
 • Meedenken in het proces voor het opstellen van het N2000 beheerplan, zodat dit plan ook voldoende ruimte biedt voor de gewenste transitie in de recreatiesector.
 • Het checken van haalbaarheid van de plannen vanuit bestemmingsplannen en het N2000 beheerplan.
 • Het inroepen waar nodig van hulp van specialisten voor specifieke vragen.
 • Je bent vraagbaak voor ondernemers, ook voor ondernemers die zich oriënteren op vernieuwing in hun bedrijf of die plannen hebben ontwikkeld in die richting.
 • Je zoekt actief naar mogelijkheden om de plannen verder te brengen en de relatie met natuur te versterken.
 • Je treedt op als intermediair tussen ondernemers en andere partijen (m.n. overheden).
 • Je rapporteert aan de stuurgroep OVP en hebt regelmatig voortgangsoverleg met je ambtelijk opdrachtgever.
 • Je overlegt regelmatig met het transitieteam.
 • Je relateert ondernemersplannen en creëert kansen voor ontwikkelingen.

Functie eisen

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Je bent inzetbaar van maandag t/m vrijdag.
 • Je bent in het bezit van minimaal 2 referenties.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over kennis van wet- en regelgeving en ontwikkelingen op gebied van ruimtelijke ordening (weging 20%).
 • Je beschikt over werkervaring met het recreatief-toeristisch domein en de bijbehorende trends en ontwikkelingen.
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met het adviseren over transformatie bij toeristisch -recreatieve ondernemers en betrokken overheden (weging 20%).
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring in het recreatief-toeristisch domein en/of met recreatief ondernemen in, op of nabij gebieden met hoge natuur- en landschapswaarden (weging 20%).

Competenties:

 • Heeft uitstekende communicatieve onderhandelingsvaardigheden.
 • Is een stevige en enthousiasmerende persoonlijkheid.
 • Is gericht op samenwerken en kennisdelen.
 • Beschikt over creativiteit en is oplossingsgericht.
 • Vertoont ondernemerschap.
 • Heeft sterke netwerkvaardigheden.
 • Is omgevingsbewust.
 • Is bestuurlijk én omgevingssensitief.
 • Is risicobewust.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Locatie

Loosdrecht
Alle vacatures
Snel zoeken
BlueTrail gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close