Vacatures
Gave opdracht!
Vacatures
Arnhem

Werkvoorbereider Infrastructuur, Sr.

Functie omschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT33034
Omgeving: Arnhem
Startdatum: 1 september 2020
Einddatum: 31 augustus 2021
Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Donderdagochtend 23 en donderdagochtend 30 juli
Sluitingsdatum: Donderdag 16 juli om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Senior Werkvoorbereider Infrastructuur voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
Vlot en veilig reizen, van deur tot deur. Dat is de ambitie waar we aan werken. Onderdeel daarvan is het in stand houden en zonodig aanpassen van het provinciale wegennet. De afdeling Uitvoering Werken van de organisatie is een no-nonsense organisatie en de sfeer is collegiaal en informeel. Er wordt hard gewerkt, iedereen gaat voor resultaat en kwaliteit. De afdeling is ondermeer verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouw en reconstructieprojecten van de provincie op het gebied van wegeninfrastructuur. Dit varieert van reconstructies van kruisingen tot het ontwikkelen van nieuwe tracés. De organisatie heeft circa 1200 kilometer weg in beheer en onderhoud. Daarnaast draagt de afdeling in toenemende mate bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingsprojecten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Projectmanagement en Concessiebeheer (PMCB), Ontwerp en Realisatie Werken (ORW) en Aanbesteding, Bouwrechtelijke- en Grondzaken (ABG). In totaal telt de afdeling momenteel circa 90 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding gerealiseerd. ORW verzorgt de uitwerking en de uitvoering van de projecten. De medewerkers van ORW maken ontwerpen, contracten (bestekken) en begeleiden de uitvoering van de wegenbouwprojecten.

Taken/werkzaamheden:
 • Is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van (complexe) civiel-technische projecten. Het betreft hier o.a bestek/contract, tekeningen en het (technisch) overleg met betrokken partijen.
 • Draagt zorg voor een goede voorbereiding, afstemming en communicatie van de tijdelijke verkeersmaatregelen.
 • Draagt zorg voor een goede communicatie van de werkzaamheden naar derden.
 • Overlegt indien nodig met stakeholders (o.a. bewoners).

De werkzaamheden zijn onderdeel van het proces “voorbereiden van wegenbouw projecten vanaf definitief ontwerp tot aan de aanbesteding”. In de meeste gevallen gaat het hierbij om RAW-bestekken. De daarbij te leveren producten zijn:

 • Bestektekeningen
 • Werktekeningen
 • Ontwerptekeningen
 • RAW- bestek
 • Besteksraming

De tekeningen dienen te voldoen aan de provinciale richtlijnen voor autocad-tekeningen en het bestek dient te voldoen aan de provinciale leidraad voor besteksoplossingen. Bestekken moeten worden opgesteld overeenkomstig de RAW-systematiek. Werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd waarbij een projectleider Wegenbouw aanwijzingen en instructies geeft over het doel van de opdracht. De senior werkvoorbereider is veelal voor goedkeuring van het DO al in projectteamverband betrokken bij de ontwerpfase.

In voorkomende gevallen levert de senior werkvoorbereider een bijdrage aan de contractvorming en realisatie van UAV-gc projecten. De daarbij te leveren producten zijn:

 • Basisovereenkomst
 • Vraagspecificatie
 • Annexen

De producten dienen te voldoen aan het basiscontract op grond van het provinciaal contracten buffet.

Van de senior werkvoorbereider wordt tevens verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan de kennisontwikkeling en -overdracht binnen de afdeling.

Functie eisen

KNOCK-OUT:
 • Je beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau, verkregen door:
  - een afgeronde opleiding HTS weg- en waterbouw of vergelijkbaar (afgerond met diploma) en minimaal 5 jaar relevante werkervaring,
  OF
  - een afgeronde opleiding MTS weg- en waterbouw of vergelijkbaar (afgerond met diploma) en minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring (opgedaan in de periode 2010 - 2020) met het zelfstandig schrijven van RAW bestekken, inclusief het maken van bestekstekeningen in Autocad.
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante ervaring (opgedaan in de periode 2015 - 2020) met het substantieel bijdragen aan de totstandkoming van UAV-gc contracten.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt ervaring met 3D tekensystemen en het maken van 3D ontwerpen, in bij voorkeur meer dan 3 projecten. (weging maximaal 40%)
 • Je beschikt over ervaring met de werkvoorbereiding van projectonderdelen uit aanpalende vakgebieden zoals elektrotechnische installaties, kunstwerken en groenvoorzieningen. (weging maximaal 30%)
 • Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met werken in (multidisciplinaire) projectteams vanuit de functie van senior werkvoorbereider. (weging maximaal 30%)
Competenties:
 • Resultaatgerichtheid: je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit.
 • Pro-actief (Klantgerichtheid): je onderzoekt de wensen en behoeften van de (interne of externe) klant/gebruiker en handelt hiernaar. Hiermee begin je liever uit jezelf dan dat je passief afwacht.
 • Samenwerkingsgerichtheid: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 • Zorg voor kwaliteit: je hanteert hoge kwaliteitsnormen voor doelstellingen, processen en resultaten en streeft naar voortdurende verbetering.
 • Flexibel gedrag: als zich problemen voordoen of omstandigheden veranderen, zorg je ervoor dat je eigen gedragsstijl verandert om een gesteld doel te bereiken.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Locatie

Arnhem

Gepubliceerd op

30.06.2020

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • HBO
 • MBO
 • 32 - 40 uur
Heb jij interesse?
Reacties BlueTrail
Mobiel: (0172) 722 618
Ben je benieuwd?

Dagelijks plaatsen wij tientallen vacatures in uiteenlopende sectoren en specialismen. Ben je toe aan de volgende stap in jouw carrière? Bekijk dan onze actuele vacatures!

Bekijk vacatures     NEem contact op

BlueTrail gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.