Werkvoorbereider Wegenbeheer

Je draait als volwaardig teamlid mee in team Tactisch Advies en Wegbeheer en binnen de taakgroep Wegbeheer. Dit vraagt van de kandidaat een rol als teamspeler. Daarnaast moet de kandidaat in staat zijn om zelfstandig te werken, werk te zien en bij afwijkingen en verbeteringen adviserend terug te koppelen. Kandidaat presenteert zich als medewerker van Waterschap Rivierenland. Behartigd de belangen van onze organisatie. Kandidaat is sociaal vaardig. 

Werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Meldsysteem voor wegwerkzaamheden en omleidingen.
 • Ondersteuning in directievoering in brede zin.
 • Beheer en uitlezen teldata wegenareaal. Behandelen onderzoeksvragen tbv geluid.
 • Wegonderhoud, markering, wegmeubilair, omleidingsborden.
 • Periodieke inspectie en toetsing wegenareaal (verharding).
 • Wegonderhoud fietspaden, kunstwerken en maken. linksafstrook bij Randweg.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde MBO niveau-4 opleiding op gebied van wegenbouw eventueel aangevuld met opleiding/cursus/training in Civiel techniek en/of Weg- en Waterbouw of gelijkwaardig.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het voorbereiden van werkzaamheden in wegenbouw. Met werkvoorbereiding wordt bedoeld het inventariseren, opnemen, uitwerken en in (deel)opdrachten beschrijven van de werkzaamheden, evenals het betrekken van collega’s, belanghebbenden en stakeholders bij de planvorming, administratie, voortgangsmonitoring en afhandeling van vragen en/of klachten. 
 • Je bent vaardig met het Microsoft Office-pakket Excel, Word, Powerpoint.
 • Je bent vaardig met ArcGis.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de volgende applicaties:
  • Obsurve
  • Bestek programma
  • LTC
  • Melvin
  • Collector-app (ESRI)
  • RDW-ontheffingen
 • Je hebt kennis van
  • Weginrichting volgens het principe “Natuurlijk sturen”
  • De werkmethode van de taakgroep
  • CROW-richtlijnen
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt kennis van het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden incl. grondslag en omgevingsgevoeligheden.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de wegen in beheer van Waterschap Rivierenland.
 • Je hebt een actief netwerk van wegbeheerders binnen het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
 • Je hebt ervaring met het werken voor Waterschap Rivierenland.
Competenties:
 • Teamspeler
 • Goed zelfstandig werken

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-00167
Omgeving: Tiel
Startdatum: 8 februari 2021
Einddatum: 8 februari 2022
Optie op verlenging: Ja, steeds met een periode van 6 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Donderdag 28 januari tussen 12.00 en 17.00 uur
Sluitingsdatum: Vrijdag 22 januari om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.