Verkeerskundige 32-36 u p/w

Het gaat om samenwerking en jouw kennis en kunde!
Hardenberg heeft de ambitie om de komende jaren jaarlijks 400 woningen te bouwen. Deze uitbreidingen vragen om een goede infrastructuur en bereikbaarheid. Natuurlijk vraagt de bestaande woon- en werkomgeving ook de nodige aandacht. De Gemeente Hardenberg werkt integraal en dat vraagt om het afstemmen van de ambities op andere taakvelden. Wil jij de spil én verbinder worden op het gebied van verkeer en vervoer? Kom dan bij ons werken als Vakspecialist Verkeer en Vervoer!

Het gaat om…
De gemeente Hardenberg heeft in de Omgevingsvisie en het Programma Mobiliteit de hoofdlijnen van beleid op het gebied van Bereikbaarheid, Leefbaarheid en verkeersveiligheid vastgelegd. In het programma mobiliteit zijn de ontwikkelingen, trends en opgaves rondom mobiliteit benoemd. Met name het voor iedereen bereikbaar houden van de gemeente is een belangrijke opgave. In het Programma Mobiliteit is ook aangegeven dat het voor de leefbaarheid van de (kleine) kernen belangrijk is dat iedereen van de aanwezige voorzieningen in de kernen gebruik kan (blijven) maken. Dit bekent dat de openbare ruimte zodanig ingericht moet zijn dat iedereen op zijn manier kan verplaatsen zonder dat het leidt tot onveilige situaties. Het beleid uit de Omgevingsvisie en het programma Mobiliteit zijn verder uitgewerkt in een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GvvP) en een uitvoeringsprogramma. Het GVVP geeft vorm aan het concrete beleid op het gebied van leefbaarheid en verkeersveiligheid in zowel de bestaande als nieuw te creëren situaties en heeft een tijdshorizon tot 2030.
In de rol van vakspecialist verkeer en vervoer draag je bij aan de uitvoering van het gemeentelijke verkeer- en vervoersbeleid. Vanuit een helicopterview zie je kansen en ben je in staat om strategische vraagstukken te vertalen naar inhoudelijke projecten en concrete werkzaamheden. Je bent betrokken bij grotere projecten en geeft advies over belangrijke verkeersaangelegenheden. Bijvoorbeeld in het project van de centrumontwikkeling. Je hebt oog voor het belang van onze inwoners. Als adviseur treed je ook regelmatig op als projectleider voor mobiliteitsvraagstukken, met name in de initiatieffase. In deze fase moet je draagvlak creëren voor je project en is gevoel voor de planning- en control-cyclus van belang.
In het dagelijkse werk maak je voortdurend verbinding met je collega’s, externe partners, inwoners en andere stakeholders. Je vervult hier een enthousiasmerende en motiverende rol. Vanuit jouw vakgebied kom je samen met andere vakspecialisten tot integrale oplossingen. Je werkt nauw samen aan verkeerskundige vraagstukken en je lever input in grote ruimtelijke projecten. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als infrastructuur, bereikbaarheid en mobiliteit en nog veel meer! 

Hieronder een greep uit je dagelijkse werkzaamheden:

 • Bestuurlijke advisering over vervoer en verkeerskundige aspecten. Je weet hierbij de balans vinden tussen het bestuurlijke krachtenspel en het faciliterend en klantgericht werken richting de samenleving;
 • Meedraaien in grote projecten. Denk hierbij aan uit- en inbreidingsplannen, herinrichtingen etc.)
 • Advisering over optimale uitvoering van beleid op het gebied van verkeer en vervoer; 
 • Actief meedenken bij ontwikkeling van beleid op het gebied van verkeer en vervoer;
 • Onderhouden van relaties met stakeholders, ondernemers, platforms en overige (keten)partners.
Maar het gaat ook om… jou
Jij werkt graag samen met anderen, maar bent ook flexibel genoeg om ad hoc vraagstukken zelfstandig op te pakken. Je doorgrondt de kaders van het gemeentelijk beleid en zorgt ervoor dat oplossingen binnen die kaders worden uitgewerkt. Daarnaast heb je een eigen visie op verkeer en vervoer en lever je een actieve bijdrage in projecten.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied Verkeerskunde/Mobiliteit Functie.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als verkeerskundige/verkeerskundig adviseur in de afgelopen 7 jaar bij een gemeente.
 • Je bent per 1 mei 2024 beschikbaar voor de gevraagde 32-36 uur.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt ruime ervaring als Verkeerskundige of soortgelijke functie bij een overheidsorganisatie.
 • Je hebt ervaring met:
  • Opstellen van verkeerskundige adviezen en aanbevelingen voor beleid en projecten;
  • Ontwikkelen en uitwerken van verkeersplannen en -ontwerpen;
  • Samenwerken en afstemming met multidisciplinaire teams en stakeholders voor integrale oplossingen;
  • Uitvoeren van verkeersstudies en/of verkeerssimulaties.
 • Je hebt ervaring op het gebied verkeer/mobiliteit in de regio (gemeente Hardenberg en omliggende gemeenten).
Competenties:

 • Sterke analytische vaardigheden
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Proactieve en zelfstandige werkhouding
 • Empathisch vermogen
 • Leiderschapsvaardigheden en vermogen te inspireren
 • Daarnaast: ben je tactisch, resultaatgericht, communicatief sterk en hebt gevoel voor collegiale, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-02521
Omgeving: Gemeente Hardenberg
Startdatum: 1-5-2024
Einddatum: 30-6-2024
Gesprekken: Datum en tijden volgen, afhankelijk van het aanbod
Optie op verlenging: 6 keer 6 maanden, maximale einddatum 30-04-2027
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: donderdag 18 april om 17.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match