Uitvoeringsstrateeg programma Energie voor de Stad, Sr. 24 u p/w

Het programma Energie voor de Stad is verantwoordelijk voor het realiseren van de uitvoering van de Amsterdamse energietransitie. Het programma wordt uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Infra en Energie van de gemeente Amsterdam, in opdracht van de stedelijke directeur Ruimte en Economie.
De Amsterdamse energieopgave is een complexe opgave vol maatschappelijke, technische, juridische, organisatorische, financiële en andere onzekerheden. De senior uitvoeringsstrateeg is onderdeel van het team uitvoeringsstrategie en collegiale klankborden en iteratie is onderdeel van het dagelijkse werk, mede om dit team uiteindelijk ambtelijk op te bouwen. De senior uitvoeringsstrateeg werkt zelfstandig in opdracht van de teamleider uitvoeringsstrategie. Maandelijks vind een opdrachtgeversoverleg plaats.

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • het opzetten en ontwikkelen van een lange termijnvisie op investeringen (15-20 jaar) die noodzakelijk zijn voor de energietransitie.
 • opleveren van input voor de Begroting (voor de zomer), voor de Jaarrekening (december) en input voor voorjaarsnota 2025 (december)
 • advies geven over het inrichten van de financiële backoffice van het programma EvdS, en de benodigde samenwerking hierin met andere organisatieonderdelen, en het adviseren van de directie over de implementatie van dit advies.
 • bijdragen aan het bestuurlijk proces via klankborden en adviseren, en aan het initiëren van een stedelijke lobbystrategie op de energietransitie
In alle werkzaamheden zal de senior uitvoeringsstrateeg samenwerken met en sturing geven aan collega’s binnen het programma, met/aan gemeentelijke collega’s en met/aan externen (projectleiders). Beoogd is dat de senior strateeg een (toekomstig) collega op zal opleiden om onderdelen van de opdracht uiteindelijk binnen de organisatie te borgen. Het werk bestaat uit aspecten als strategische advisering, consortiaontwikkeling, netwerkontwikkeling, projectmanagement en leidinggeven aan projectteams.

Resultaten
 1. lange termijnvisie op investeringen (15-20 jaar) die noodzakelijk zijn voor de energietransitie, bestaan de tussenresultaten o.a. uit:
  1. het definiëren van de juiste opdracht, het initiëren van een projectteam (gemeente/externen?) om deze opdracht op te pakken, het ontwikkelen van een plan van aanpak en het inrichting van een proces en governance hiervoorop deze opdracht
  2. De uitgevoerde van de opdracht met oplevering van lange termijnvisie op investeringen (inclusief het projectteam aansturen, het opleveren van de producten en het managen van opdrachtgever(s)).
 2. Opleveren van input voor de Begroting (voor de zomer), voor de Jaarrekening (december) en input voor voorjaarsnota 2025 (december), tussenproducten bestaan o.a. uit:
  1. vertaalslag maken van jaarplannen binnen de programma’s naar programmaniveau
  2. ingevulde aanvraag formulieren en bijbehorende annotaties voor Begroting, Jaarrekening en VJN
 3. Advies over het inrichten van de financiële backoffice van het programma EvdS, hierbij zijn enkele tussenproducten o.a.:
  1. Advies hoe wordt geborgd dat P&C producten worden opgeleverd (conform standaardplanning)
  2. Advies hoe geborgd wordt dat er financiële orde komt in de projecten en programma’s
  3. Advies welke samenwerking met andere organisatieonderdelen wenselijk is en hoe dit geborgd kan worden
 4. Bij het bijdragen aan het bestuurlijk proces via klankborden en adviseren, en aan het initiëren van een stedelijke lobbystrategie op de energietransitie, bestaan de werkzaamheden o.a. uit:
  1. Tegenlezen van bestuurlijke stukken en sparren over bestuurlijke routes
  2. Adviseren over het al dan niet ontwikkelen van een stedelijke lobbystrategie
Evaluatie en aansturing
De voortgang van de opdracht wordt periodiek (minimaal elke maand) geëvalueerd. Daarbij worden de resultaten voor de komende periode nader uitgewerkt en waar nodig aangevuld.

Tijdsbesteding en looptijd
De tijdsbesteding bedraagt naar schatting 24 uur per week. Afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte uren. De looptijd van de opdracht is een jaar en kan worden verlengd.

De opdrachtgever(s)
De Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie (voorheen Bijzondere Projecten) werkt aan complexe, risicovolle opgaven, zoals de energietransitie en de bereikbaarheid van de regio Amsterdam. Wij hebben focus, zijn experts in maatwerk en zijn resultaatgericht. Daarbij zijn we altijd op zoek naar innovatieve, toekomstbestendige oplossingen. Kenmerkend voor ons is dat we open zijn over het proces en bereid zijn om van gebaande paden af te wijken. Bij de Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie werken 175 enthousiaste collega’s.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een WO opleiding afgerond in de richting bestuurskunde en/of bedrijfseconomie (of vergelijkbaar).
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt ervaring met het doorgronden van complexe vraagstukken. Ziet trends en kunt innovatieve oplossingen bedenken voor uitdagingen.
 • Je hebt het vermogen om snel een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring bij de gemeente Amsterdam.
Competenties:
 • Analytisch vermogen
 • Inventiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03370
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: z.s.m. na sluiting
Einddatum: 1 jaar na startdatum
Gesprekken: nader te bepalen
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match