Uitvoeringsstrateeg Energie, Sr.

Het programma Energie voor de Stad is verantwoordelijk voor het realiseren van de uitvoering van de Amsterdamse energietransitie. Het programma wordt uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Infra en Energie van de gemeente Amsterdam, in opdracht van de stedelijke directeur Ruimte en Economie.
De Amsterdamse energieopgave is een complexe opgave vol maatschappelijke, technische, juridische, organisatorische, financiële en andere onzekerheden. De sr uitvoeringsstrateeg is onderdeel van het team uitvoeringsstrategie en collegiale klankborden en iteratie is onderdeel van het dagelijkse werk. De sr uitvoeringsstrateeg werkt in opdracht van de teamleider uitvoeringsstrategie. Maandelijks vind een opdrachtgeversoverleg plaats.

Resultaten:

 • het inrichten en implementeren van de sturing op de warmtetransitie.
 • het inrichten en implementeren van het onlangs gelanceerde regie- en uitvoeringsprogramma Energie voor de Stad.
 • geeft samen met de teamleider vorm aan de ontwikkelen van dit team in opbouw, waaronder het overdragen van aanpakken en werkmethodes aan andere uitvoeringsstrategen.
In alle werkzaamheden zal de sr uitvoeringsstrateeg nauw samen werken met en sturing geven aan collega’s binnen het programma, met/aan gemeentelijke collega’s en met/aan externen (projectleiders). Het werk bestaat uit aspecten als strategische advisering, consortiaontwikkeling, netwerkontwikkeling, projectmanagement en leiding geven aan projectteams.

De opdrachtgever(s)
Met het programma 'Energie voor de Stad' als onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Infra en Energie van de Gemeente Amsterdam zet de gemeentelijke organisatie een volgende stap in haar aanpak van de energietransitie, waarbij de uitvoering leidend is. Het programma startte 1 oktober 2023 onder aansturing van de stedelijke directeur Ruimte & Economie en de verantwoordelijke wethouder voor de Energietransitie.
Team Uitvoeringsstrategie werkt opgavegericht en draagt bij aan de strategische ontwikkeling van het programma, het adviseert de programmadirectie gevraagd en ongevraagd over strategische inhoudelijke en organisatorische vraagstukken en het initieert en regisseert de ontwikkeling van handelingsperspectieven op project overstijgende knelpunten, bijvoorbeeld rondom financiering, wet- en regelgeving & lobby, kennis & innovatie en stakeholdermanagement binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een WO opleiding in de richting bestuurskunde of bedrijfseconomie.
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt ervaring met doorgronden van complexe vraagstukken. Je ziet trends en kunt innovatieve oplossingen bedenken voor uitdagingen.
 • Je hebt het vermogen om snel een relevant netwerk op te bouwen en te kunnen onderhouden, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.
Competenties:
 • Analytisch vermogen
 • Inventiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03369
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: zsm na sluiting
Einddatum: 1 jaar na startdatum
Gesprekken: nader te bepalen
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match