Toezichthouder Wabo, 18-36 u p/w

Putten is een groen, gastvrij en ondernemend dorp op de Veluwe met ruim 24.000 inwoners. De ruim 160 medewerkers zetten zich in om het beleid van het gemeentebestuur uit te voeren en om op een klantgerichte wijze de inwoners van Putten te informeren en te begeleiden bij verzoeken.

De gemeente Putten ontwikkelt zich tot een maatschappelijk waardevol partner. Het partnerschap wil zeggen dat we samenwerking belangrijk vinden: samenwerking met burgers, instanties, verenigingen, instellingen, bedrijven en andere overheden. Dat vraagt om een actieve houding van ons. Het partner zijn betekent ook dat we naast elkaar staan en niet daar boven. Het begrip waardevol drukt uit dat onze partners in samenwerking met ons een toegevoegde waarde zien.

Onze kernwaarden zijn: Gastvrijheid, Vakkundigheid, Betrouwbaarheid en Dienstverlenend.

Beschrijving afdeling
Binnen de afdeling Samenleving zijn 52 personen werkzaam. De afdeling bestaat uit een viertal teams:

 1. Team Beleid en Advies;
 2. Team Brede Toegang;
 3. Team Uitvoering;
 4. Team Toezicht.
De afdeling geeft uitvoering aan politieke programma's d.m.v. een integrale benadering en een sterke beleidsregierol. Door een vraaggerichte benadering werken we aan een verbetering van voorzieningen voor onze inwoners.

Het Team Beleid en Advies richt zich op diverse beleidsvelden, waaronder jeugd, Wmo, Participatiewet, welzijn, publieke gezondheid, onderwijs, sport, kunst, cultuur en diversiteit. 

De afdeling zoekt een teamspeler met specifieke kennis van preventie binnen het sociaal domein.

Beschrijving van de opdracht
Je bent samen met collega's verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de verleende omgevingsvergunningen.

Je werkzaamheden bestaan uit:
 • J controleert op naleving van wet- en regelgeving, eventueel naar aanleiding van een verzoek om handhaving of een melding;
 • Je voert de bouwcontroles uit en zorgt voor de juiste registratie hiervan in de digitale checklist;
 • Je rapporteert je bevindingen op duidelijke wijze;
 • Je bent vaak het eerste aanspreekpunt voor burgers en verzorgt een passend antwoord op vragen.
In deze functie werk je intensief samen met je collega toezichthouder en andere collega's binnen het cluster.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je beschikt over een relevante bouwkundige opleiding.
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Je kunt bouwkundige tekeningen snel lezen en (on)veilige situaties en constructies in schatten.
 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een soort gelijke functie.
 • Je hebt ervaring (minimaal 2 jaar) waaruit blijkt dat je inzicht hebt met betrekking tot bouwprocessen en in juridische aspecten.
Wensen voor deze opdracht
 • Je hebt meer dan 5 jaar kennis en ervaring met betrekking tot toezichthouden.
 • Je hebt kennis van Squit en Digitale checklisten.
Competenties
 • Communicatie vaardigheid
 • Klantgericht
 • Organiserend vermogen
 • Accuratesse

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-03410
Omgeving: Putten
Startdatum: 1 juli 2024
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: Ja, 2x 3 maanden
Aantal uur per week: 18-36
Intakegesprek: Donderdag 30 mei
Sluitingsdatum: Donderdag 23 mei om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match