Toezichthouder Bouw- en Woningtoezicht 16 u p/w

Als toezichthouder bouw- en woningtoezicht werk je binnen het team Omgevingstoezicht van het Thema Omgeving. Jij zorgt samen met je collega toezichthouders bouw- en woningtoezicht, de toezichthouder bomen en markten en de boa’s voor het toezicht op de openbare ruimte. Met jouw vakkennis lever je een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in Utrechtse Heuvelrug.
Je houdt je bezig met toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, sloop en planologisch strijdig gebruik. Je signaleert overtredingen in procedures of uitvoering. Als je een overtreding signaleert ben jij medeverantwoordelijk voor een juiste oplossing. Dit kan zijn “een goed gesprek” maar ook het opleggen van een bouwstop of het in samenspraak met onze juristen toepassen van bestuursdwang.

 • Je controleert of volgens de verstrekte omgevingsvergunning gebouwd wordt.
 • Je signaleert strijdigheid tijdens de bouw met planologische, bouwkundige en veiligheidsvoorschriften.
 • Daarnaast houd je toezicht op bestaande bouw, illegale bouw, brandveiligheid van bestaande bouw en vergunningsvrije bouwactiviteiten.
 • Handhaven bij geconstateerde overtredingen.
 • Je schakelt met en rapporteert aan onze juristen indien het toepassen van bestuursdwang noodzakelijk is.
 • Je zorgt voor de administratieve afhandeling van vergunningen in het bouwregistratiesysteem.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt een HBO bouwkunde opleiding afgerond.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als toezichthouder bouw- en woningtoezicht bij een gemeente. Daarnaast heb je ervaring in de samenwerking met een Omgevingsdienst. Dit dient duidelijk in het CV naar voren te komen.
 • Je bent na gunning per 2 januari 2024 beschikbaar voor 16 uur per week.
 • Je hebt op het cv een kort zelfgeschreven motivatie toegevoegd
Competenties:

 • Zorg voor kwaliteit, tijdigheid en volledigheid;
 • Klant- en kwaliteitsgerichte werkhouding;
 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
 • Gevoel voor ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Onze kernwaarden zijn: omgevingsgevoelig, verantwoordelijk, dienstverlenend, samenwerkend en zelfreflectie.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06641
Omgeving: Utrechtse Heuvelrug
Startdatum: 02 januari 2024
Einddatum: 31 maart 2024
Optie op verlenging: Ja, 2x tot uiterlijk 31-12 2024
Aantal uur per week: 16
Intakegesprek: niet gespecificeerd
Sluitingsdatum: woensdag 29 november 2023 om 07.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match