Toezichthouder Bodem, Sr.

Heb jij kennis van bodemverontreiniging, bodemsanering en grondverzet? En heb jij affiniteit met procesoptimalisatie? Voor de ondersteuning van de unit inspectie Groen Bodem en Opsporing bij de organisatie zoeken wij een toezichthouder bodem die in hoofdzaak bezig is met de bevoegdgezagstaken in het kader van de Wet bodembescherming. In hoofdzaak zal je je bezig houden met het uitvoeren van inspecties op basis van saneringsplannen. Daarnaast vervul je een rol in het optimalisering van het werkproces en lever je een input aan het integraal toezicht houden en handhaven van alle bodemtaken, waaronder toezicht en handhaving besluit bodemkwaliteit en Besluit Uniforme Sanering. Tot slot lever je een bijdrage aan de voortgangsrapportages.

De werkzaamheden bestaan uit:
Het controleren of een sanering wordt uitgevoerd zoals is vastgesteld in een saneringsplan met bijbehorend besluit;

 • handhaven indien de sanering niet volgens plan wordt uitgevoerd conform de Landelijke Handhavings Strategie (LHS);
 • verwerken (administratief in Squit) van de bevindingen en het maken van korte rapportages.

Van de toezichthouder wordt verwacht dat deze in het bezit is van een rijbewijs, zelfstandig beslissingen durft te nemen en dat hij/zij beschikt over een flexibele instelling. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je bent in het bezit van een diploma op MBO-niveau.
 • Je hebt ruime relevante werkervaring.
 • Freelance niet mogelijk (loondienst/payroll wel mogelijk).
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je beschikt over een afgeronde relevante opleiding zoals milieukunde / milieutoezicht / bodemtoezicht.
 • Je hebt ervaring met Squit (Roxit) en/of Join (Decos).
 • Je hebt kennis op het gebied van milieuwetgeving- en regelgeving, Activiteitenbesluit en landelijke handhavingsstrategie (LHS).
 • Je hebt ervaring in het uitoefenen van toezicht, inspectie en handhaving.
 • Je hebt goede kennis van protocol SIKB 1000 en 2000.
 • Je hebt goede kennis van protocol SIKB 6000 en 7000.
Competenties:
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
 • In staat zelfstandig te werken.
 • Een flexibele instelling.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-00161
Omgeving: Dordrecht
Startdatum: 1 februari 2021
Einddatum: 31 december 2021
Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: Tussen woensdag 20 en vrijdag 22 januari
Sluitingsdatum: Maandag 18 januari om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Gelieve alleen te reageren indien je:
• een leverancier bent met eigen personeel in vast dienstverband.
• geen freelancer bent en op tijdelijke basis bij BlueTrail in dienst wil treden.
• een freelancer bent met de bereidheid om voor de duur van de opdracht, op basis van een projectovereenkomst, in tijdelijk dienstverband te treden.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.