Toezichthouder Bodem Omgevingsdienst ZHZ

Heb jij kennis van bodemverontreiniging, bodemsanering en grondverzet? En heb jij affiniteit met procesoptimalisatie? Voor de ondersteuning van de unit inspectie Groen Bodem en Opsporing bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) zoeken wij een toezichthouder bodem die in hoofdzaak bezig is met de bevoegdgezagstaken in het kader van de Wet bodembescherming. In hoofdzaak zal je je bezig houden met het uitvoeren van inspecties op basis van saneringsplannen. Daarnaast vervul je een rol in het optimalisering van het werkproces en lever je een input aan het integraal toezicht houden en handhaven van alle bodemtaken, waaronder toezicht en handhaving besluit bodemkwaliteit en Besluit Uniforme Sanering. Tot slot lever je een bijdrage aan de voortgangsrapportages.

Functie-eisen en competenties: bij voorkeur ervaring met OpenWave en het uitvoeren van inspecties en kennis van saneringsplannen en bijbehorende besluiten; goede kennis van de Wet bodembescherming en van de bodemprocessen; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Omschrijving werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit: Het controleren of een sanering wordt uitgevoerd zoals is vastgesteld in een saneringsplan met bijbehorend besluit; handhaven indien de sanering niet volgens plan wordt uitgevoerd conform de Landelijke Handhavings Strategie (LHS); verwerken (administratief in OpenWave) van de bevindingen en het maken van korte rapportages. Van de toezichthouder wordt verwacht dat deze in het bezit is van een rijbewijs, zelfstandig beslissingen durft te nemen en dat hij/zij beschikt over een flexibele instelling.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Wensen voor deze opdracht

 • Je bent 32 uur per week beschikbaar.
 • Je hebt minimaal een opleiding op HBO niveau genoten.
 • Je hebt meer dan 5 jaar (relevante) werkervaring.
 • Je hebt goede kennis van de Wet bodembescherming, het besluit bodemkwaliteit en bodemprocessen (stofgedrag etc.).
 • Je hebt kennis op het gebied van milieuwetgeving- en regelgeving, Activiteitenbesluit en landelijke handhavingsstrategie (LHS).
 • Je hebt ervaring met OpenWave en/of Join (Decos).
 • Je hebt kennis op het gebied van milieuwetgeving- en regelgeving, Activiteitenbesluit en landelijke handhavingsstrategie (LHS).
 • Je hebt ervaring in het uitoefenen van toezicht, inspectie en handhaving.
 • Je hebt goede kennis van protocol SIKB 1000 en 2000.
Competenties
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Stressbestendig
 • Flexibele instelling
 • In staat zelfstandig te werken
 • Klantgericht

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06200
Omgeving: Dordrecht
Startdatum: 1 januari 2024
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: 12 en 13 december
Sluitingsdatum: Maandag 4 december om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match