Testcoördinator

Het programma Fysieke Toegangsbeveiliging zoekt een gedreven testcoördinator ten behoeve van de implementatie van de Landelijke Politie Toegangspas  (focusgebied 2 van het programma).
De testcoördinator heeft kennis van en affiniteit met relevante infrastructuurcomponenten, waaronder diverse toegangscontrolesystemen en dataverwerkingsapplicaties. Daarbij is kennis van technische netwerkinfrastructuur een pré. De testcoördinator acteert als meewerkend voorman gericht op het statisch en dynamisch testen van applicaties en server-serverkoppelingen en neemt bij de werkzaamheden de keten van systemen in ogenschouw die nodig is voor de uitgifte en het gebruik van de Landelijke Politie Toegangspas (de LPT). We zoeken iemand die functioneel kan testen in en door de keten, maar die ook technisch onderlegt is. Afhankelijk van de status en voortgang ligt de nadruk meer op coördinerende of op uitvoerende werkzaamheden.
De testcoördinator maakt deel uit van het deelproject IT van focusgebied 2.

Doelstelling
Het deelproject IT realiseert de keten van systemen ten behoeve van de uitgifte en het gebruik van de LPT. De LPT is een Rijkspas.
De keten maakt gebruik van diverse bronsystemen om de juiste gegevens te verzamelen en de LPT te kunnen bestellen, de status van een toegangspas te beheren en de juiste toegangsrechten hier aan te koppelen.
Het werkpakket van de testcoördinator omvat het technisch en (beperkt) functioneel testen van alle nieuw gerealiseerde functionaliteit ten behoeve van deze keten.

Verantwoordelijkheden

 • Het opstellen van teststrategieën en testplannen, en de uitvoering daarvan.
 • Waar mogelijk testautomatisering realiseren.
 • Rapporteren van testresultaten om zo inzicht te geven in de kwaliteit van ICT-systemen, applicatiepackages, en overige software- en hardwarecomponenten.
 • Beoordelen van testresultaten en adviseren welke verbeteringen nodig zijn, veelal in teamverband samen met de diverse betrokken oplosgroepen.
 • Gevraagd en ongevraagd geven van onderbouwde adviezen.

Vakmatige Taken

 • Ontwerpen en uitvoeren van technische en functionele testen.
 • Analyseren van informatie en inventariseren van acceptatie-eisen ten behoeve van het opstellen van testscenario’s.
 • Testen van zowel front- als backend van diverse applicaties, zoals BPI ID-scan.
 • Zelfstandig uitvoeren en monitoren van de testactiviteiten, en afstemming zoeken met andere betrokkenen.
 • Registreren van bevindingen en bewaken van de voortgang in het oplossen van bevindingen.
 • Analyseren van testresultaten.
 • Rapporteren over de status van testen en bevindingen.
 • Reviewen van impactanalyses en specificaties.
 • Uitvoeren van intakes en reviews van producten die onderdeel uitmaken van de testbasis.
 • Selecteren van testtechnieken voor het verkrijgen van de juiste diepgang van de testen.
 • Opstellen, uitvoeren en onderhouden van testgevallen, testscripts en testdraaiboeken (in de brede context van de applicatie en de infrastructuur waarop deze draait), zo nodig in samenwerking met overige betrokkenen.
 • Testen van ICT-infrastructuur.

Contacten
Interne contacten met projectleiders, projectteamleden, (regionale) beheerders en eindgebruikers.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Certificering TMAP Next Test Manager / Advanced, ISEB/ISTQB/TMap foundation.
 • In de afgelopen zeven jaar, ten minste vijf jaar ervaring in een soortgelijke rol als Test coördinator.
 • Ten minste drie jaar ervaring met het testen van systeemketens.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Kennis van minimaal één van de toegangscontrolesystemen (EAL, TKH, Nedap).
 • Kennis van en aantoonbare ervaring met identity en access management.
 • Afgeronde opleiding op tenminste HBO niveau in de richting van IT / ICT.

Competenties:
 • Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Mondelinge & schriftlelijke uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
 • Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Kwaliteitsgerichtheid - Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
 • Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Stressbestendig - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-02045
Omgeving: Rotterdam
Startdatum: 26 juli 2021 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 juli 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: donderdag 13 mei om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.