Testautomatiseerder

De Nationale Politie wenst een gekwalificeerde Senior Testanalist aan te stellen voor de implementatie van een nieuw COTS applicatie, aangepast en geconfigureerd naar onze specifieke operationele eisen. De Senior Testanalist zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen en uitvoeren van acceptatie- en ketentesten, evenals voor het beheren van test gerelateerde taken binnen Jira waarbij ook aanpalende systemen worden meegenomen.

Het team bestaat uit testers, IV-experts en gebruikers.
Je bent een proactief persoon, die flexibel is en kan werken in een politieke organisatie met verschillende belangen en netwerken.
Je moet een stevige persoonlijkheid zijn, die snel kan schakelen en kan inspringen op onverwachte situaties.

Doelstelling
Deze functie vereist een onafhankelijke en ervaren testanalist voor een periode van één jaar, die in staat is om een significante bijdrage te leveren aan het succes van het team en de breedte van het project d.m.v.:
 

 • Analyseren en reviewen van testbasis;
 • Opstellen en onderhouden van testscripts en acceptatiecriteria;
 • Uitvoeren van testen en analyseren van resultaten;
 • Bijdragen aan product risicoanalyses en testresultaten;
 • Kennisdeling om de professionaliteit van het testproces te bevorderen;
 • Onafhankelijke uitvoering van testactiviteiten en beheer van testwerkzaamheden;
 • Vertalen van functionele vereisten naar testverhalen en -charters;
 • Samenwerking en ondersteuning bieden aan het team en de gebruikers tijdens het testproces;
 • Beheer van Jira voor het vastleggen en opvolgen van bevindingen.
Contacten

Voeren van resultaatgerichte gesprekken met stakeholders. Samenwerken met interne teams en externe partners. Terugkoppelen van testresultaten aan leveranciers. (Deze gesprekken worden in de Engelse taal gevoerd.)

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een volwaardig erkend en afgerond diploma op minimaal MBO niveau.
 • Je bent TMAP-TM en/of ISTQB gecertificeerd.
 • Je bent CAT (Certified Agile Tester) gecertificeerd.
 • Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met testautomatisering en exploratory testen in een vergelijkbare rol.
 • Je hebt werkervaring met projecten in omgevingen waar Agile en traditionele (waterval) projectmethodologieën door elkaar lopen.
 • Je hebt kennis van en werkervaring met XML en Jason.
 • Je hebt kennis van en werkervaring met opstellen van teststories, testcharters, en keten testen in een grote (1000+) organisatie.
 • Je hebt kennis van en werkervaring met Telefonie en IP protocollen.
 • Je hebt gevorderde kennis van en werkervaring met kibana.
 • Je hebt een volwaardig erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring opgedaan binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.
Competenties:

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico's te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijk resultaat.
 • Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06508
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 01 februari 2024 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 januari 2025
Optie op verlenging: 2 x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: woensdag 29 november om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match