Technisch Manager Waterketen

De opdracht is het fungeren als drijvende kracht achter de optimalisatie en stabiliteit van de systemen van WSHD. Dit gaat verder dan enkel het technische aspect.

Binnen de waterketen staat waterschap Hollandse Delta (WSHD) de komende jaren voor een grote vervangings- en nieuwbouwopgave, zoals de renovatieprojecten op Sluisjesdijk, Dordrecht, Dokhaven, Heenvliet, Hellevoetsluis en Dordrecht. Daarbij komt een nieuwe slibverwerkingsinstallatie in Dordrecht. Hierbij is een projectmatige aanpak van belang.

Informatie opdracht

De opdracht bestaat uit de volgende verantwoordelijkheden:

 • leiding geven aan het technisch team;
 • coördineren van de uit te voeren documentbeoordelingen door technisch specialisten;
 • uitzetten van vragen en advies richting toetsers en adviseurs;
 • technisch adviseren van de contractmanager, omgevingsmanager, manager projectbeheersing en projectmanager;
 • deelnemen aan technische- en voortgangsoverleggen met de opdrachtnemer;
 • inhoudelijke beoordeling van VTW's;
 • verrichten of laten verrichten van waarnemingen en deze inbrengen in relevante werkprocessen;
 • deelnemen aan audits in het kader van SCB;
 • bijdrage leveren aan het risicodossier;
 • het Team Plan opstellen en dit nauwgezet uitvoeren met het team;
 • hoofdpunten rapporten maandelijks voor het vakgebied invullen;
 • het werk van het technisch team plannen, bewaken en managen;
 • vervaardiging van productbeschrijvingen op technisch gebied voor VTW's vanuit OG;
 • verantwoordelijkheid nemen voor de voortgang van het werk van het team en de inzet van teamresources, en indien noodzakelijk corrigerende maatregelen nemen;
 • het identificeren van - en informeren van de manager projectbeheersing over alle issues en risico's die verbonden zijn aan het werk;
 • de manager projectbeheersing op de hoogte brengen van eventuele afwijkingen van het plan, corrigerende maatregelen aanbevelen en helpen bij het opstellen van eventuele Afwijkingsplannen;
 • producten (die zijn afgerond en goedgekeurd in lijn met de afgesproken eisen) overdragen aan de contractmanager;
 • het doen van kwaliteitsactiviteiten, die betrekking hebben op het werk van het team en aantoonbaar op de juiste wijze worden uitgevoerd, en binnen de tolerantie zijn inclusief onderbouwing;
 • erop toezien dat de juiste invoer wordt gedaan in het kwaliteitsregister;
 • specifieke issues en risico's managen op aanwijzing van de overige IPM-rolhouders, zoals de manager projectbeheersing of risicomanager;
 • erop toezien dat alle technische issues op de juiste wijze worden gerapporteerd in een issuerapport en besloten worden en bekrachtigd worden met een natte handtekening.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je bent in het bezit van PRINCE2 certificering of je behaalt de PRINCE2 certificering binnen een maand na opdracht.
 • Je hebt een rijbewijs B.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau in de richting van bouwkunde of civiele techniek.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke opdracht.
 • Je hebt kennis van en ervaring met:
  • ontwerp- en uitvoering met rioolwaterzuiveringsinstallaties (in Nederland) en slibverwerking;
  • systeemgerichte contractbeheersing;
  • UAV en UAV-GC en standaardbestek;
  • werken in en met relationele databases, zoals Relatics;
  • zelfstandig organiseren en vlot samenwerken in teamverband;
  • reken- en ramingsprogramma's;
  • nieuwe contractvormen, samenwerkingsvormen, BIM en Lean bouwen;
  • verschillende soorten managementvaardigheden.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel schriftelijk als mondeling).
 • Je kunt continu kennis overdragen in het projectteam en binnen WSHD.
Competenties:

 • Kan onder druk presteren
 • Analytisch vaardig
 • Nauwkeurig
 • Accuraat
 • Proactief

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03401
Omgeving: Ridderkerk
Startdatum: 1 juli 2024
Einddatum: 1 juli 2025
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei 2024 om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match