Technisch beheerder Sluizen en Gemalen

Wat ga je doen als Technisch beheerder Sluizen en Gemalen:

Als beheerder Sluizen en gemalen ben je technisch verantwoordelijk voor een divers en omvangrijk areaal. Naast ruim 300 gemalen en bijbehorende persleidingen en appendages, coördineer en regisseer je het beheer over 5 schutsluizen. Het beheercluster bestaat uit vacuüm- en drukpompen: van een relatief eenvoudig tunnelgemaal tot een complexe 4-pomps boostergemaal. Je bent betrokken bij de nieuwbouw, het gebruik/beheer en de vervanging ervan. Jouw hoofdtaak bestaat uit de instandhouding van alle bijbehorende objecten en hun functies. Jij weet wat de beheerrol concreet inhoud en draagt graag bij aan de ontwikkeling van Almere richting een beheer- en regieorganisatie.
Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van beheerplannen, levert kaders en randvoorwaarden aan voor ruimtelijke projecten en draagt bij aan de doorontwikkeling van databeheer. Met jouw inhoudelijke expertise, advisering, inbreng, en betrokkenheid werk je samen met betrokken collega’s aan effectief, risico- en data-gestuurd beheer van de sluizen en gemalen.

Een greep uit jouw dagelijkse werkzaamheden zijn:
– adviseren op technische civiele/waterbouwkundige beheervraagstukken.
actueel houden van de beheer- en jaarwerkplannen voor gemalen en sluizen.
Op basis van onderzoeken, analyses, actuele wet- en regelgeving, beleidskaders, markt- en technologische ontwikkelingen.
– Toezien op een juiste uitvoering van het jaarprogramma beheer en onderhoud.
– Coördineren en controleren van risico-inventarisaties en instandhoudingsinspecties.
– Borgen van de volledigheid en juistheid van gegevens in de systemen.
– Advisering en besluitvorming voor het meerjarig onderhoudsprogramma en een passende beheerstrategie.
– Input leveren voor beheerparagrafen bij de nieuwbouw en herontwikkelingen.
– Vanuit bronsystemen op orde brengen én houden van beheerdata.
– Beoordelen van inspecties en keuringen en omzetten van de resultaten ervan naar maatregelen.

Je werkt voornamelijk samen met adviseurs, directievoerders en toezichthouders uit de vakgroep Blauw. Hierbij zal de focus liggen op de uitvoering van werken/maatregelen en het dagelijks en meerjarig beheer. Daarbij werk je nauw samen met andere vakdisciplines als groen en infrastructuur. Ook onderhoud je zorgvuldig contacten met andere betrokken en belanghebbende partijen als aannemers, het waterschap, de provincie, gebruikers, adviesbureaus en met andere betrokken partijen. Hierdoor ontwikkel je jezelf, weet je wat er speelt, vang je tijdig signalen op en zie je tijdig uitdagingen en kansen aankomen.

Wie ben jij:

Jij staat stevig in je schoenen en je weet met overtuiging je positie als deskundige en betrokken beheerder neer te zetten. Je hebt lef, bent positief-kritisch en weet een objectieve blik te behouden. Je beschikt over (zelf)reflecterend vermogen, waarbij je ongevraagd (opbouwende) feedback geeft aan collega’s en ook vraagt op je eigen handelen. Kortom, je toont eigen verantwoordelijkheid voor jouw rol binnen de afdeling en de organisatie.

Daarnaast ben je iemand die goed en prettig samenwerkt en ben je nauwkeurig. Jouw daadkracht maakt dat je resultaatgericht bent, zonder de belangen van alle betrokken partijen en vooral die van de gemeente en de gebruikers van de sluizen en gemalen uit het oog te verliezen. Je durft positie te nemen als daar aanleiding voor is.

Wat wordt er van jou gevraagd?


Knock-out Criteria:

  • Je hebt een afgeronde Civieltechnische opleiding op MBO niveau.
  • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring bij een aannemer, ingenieursbureau of overheidsinstantie in de afgelopen 5 jaar.
  • Je hebt ervaring met het laten uitvoeren van toestand- en/of instandhoudingsinspecties en het vertalen naar maatregelen.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

  • Je hebt kennis van de machinerichtlijn.
  • Je hebt kennis van elektrotechnische installaties.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2021-04597
Omgeving: Almere
Startdatum: 11 oktober 2021
Einddatum: 30 september 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36,00
Intakegesprek: Datum van de gesprekken volgt zsm.
Sluitingsdatum: Donderdag 30 september 2021 om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.