Teammanager 32 u p/w

Wil jij ook werken vanuit een platte netwerkstructuur, bij een ondernemende en betrokken organisatie met 175 medewerkers? Dan is dit je kans!
Als teammanager kun jij een mooie bijdrage leveren aan een organisatie in ontwikkeling.

Wie zijn wij?
De gemeente Haaksbergen telt ongeveer 25.000 inwoners. De gemeenschap is actief en dynamisch. De gemeente heeft een uitgestrekt, 10.550 hectare, groot buitengebied met een schitterend coulisselandschap en fraaie natuurgebieden. Haaksbergen ligt in de zuidoosthoek van Twente (provincie Overijssel).
De gemeente Haaksbergen heeft de ambitie een toekomstbestendige, zelfstandige netwerkgemeente te worden. Dit betekent dat Haaksbergen afweegt welke gemeentelijke taken (beleid, regie, beheer en uitvoering) worden overgelaten aan anderen, waarbij de belangrijkste afweging is dat de gemeente het niet op voldoende niveau kan uitvoeren. Het doel naast de wettelijke opgaven is de “Visie Haaksbergen 2030” te realiseren.
Sinds 2020 zijn we gestart met een programma “Haaksbergen ster(ker) in ontwikkeling”. Dit traject bestaat uit een drietal sporen en beoogt invulling te geven aan diverse ambities van het bestuur. Als uitvloeisel van dit programma is een matrixorganisatie ontstaan met een onderverdeling in een tiental teams. Verticale leiding geschiedt door de gemeentesecretaris/ algemeen directeur en de teammanagers; horizontale leiding door de programmamanagers en de projectleiders.

Wie ben jij?
Jij staat midden in de samenleving, je bent verbindend, durft verantwoordelijkheid te nemen en kunt samenwerken. De teams organiseren zelf het werk en staan gezamenlijk voor de inhoud. Aan het proces en de kwaliteit draag jij je steentje bij. Je hebt van nature een oprechte interesse in mensen. Je maakt gemakkelijk contact, je coacht en spiegelt. Je bent gewend om teams en individuen in hun kracht te krijgen.

Jouw nieuwe baan
Deze functie is zeker dynamisch te noemen. Je bent veelal op tactisch niveau aan het werk. Je bent lid van het managementteam dat bestaat uit de gemeentesecretaris, twee programmamanagers en vier collega teammanagers. In het managementteam vervul je een initiërende, inspirerende en verbindende rol mede ten aanzien van de ontwikkeling van de organisatie.

Deze baan omvat de volgende werkzaamheden:

 • Je voert de regie over twee teams. De inhoud ligt bij de professionals en de kwaliteit moet door jou bij je medewerkers worden gewaarborgd.
 • Je bent een coachende leider en verantwoordelijk voor de personele componenten van je organisatieonderdeel. Je zorgt dat talenten en kwaliteiten van medewerkers gezien, gewaardeerd, ontwikkeld en ingezet worden.
 • Je vindt goed werkgeverschap belangrijk en je hebt oog voor vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en het welbevinden van het individu met oog voor het organisatiebelang.
 • Jij helpt mee aan de professionalisering van de teams. Jij ziet wat nodig is om resultaten te behalen om deze professionaliseringsslag te kunnen maken.
 • Je draagt bij aan het behouden van een open en informele cultuur, met een professionele houding en veel eigen verantwoordelijkheid.
 • Jij bent verantwoordelijk voor het opstellen van teamplannen en het realiseren van de daarin opgenomen doelstellingen en activiteiten. Je bent zowel verantwoordelijk voor het toewijzen van de juiste capaciteit aan de interne teamprocessen, als ook voor de projecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en de kwaliteit en integraliteit van de voorstellen en besluiten vanuit jouw teams.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een HBO opleiding succesvol afgerond.
 • Je hebt ervaring met het coachen van professionals.
 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring als interim teammanager of vergelijkbare functie.
 • Je wordt verwacht op locatie te werken. Hybride werken is niet mogelijk.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt een WO opleiding succesvol afgerond.
 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring als interim teammanager of vergelijkbare functie, bij voorkeur binnen een gemeente of overheidsorganisatie.
 • Je hebt recente kennis en ervaring opgedaan met de sociale kaart van regio Twente.
Competenties:

 • gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen
 • affiniteit met gemeentelijke beleidsvelden, lokale overheid/bestuur
 • mensgericht
 • empathisch
 • people manager

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03424
Omgeving: Haaksbergen
Startdatum: 10-6-2024
Einddatum: 10-12-2024
Gesprekken: onbekend
Optie op verlenging: Ja, 2 keer 3 maanden
Aantal uur per week: 32
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match