Teamleider

De veranderopgave in het sociaal domein en de gebiedsteams is groot. We willen zowel voldoende aandacht aan onze professionals als aan de doorontwikkeling van de teams kunnen geven. Daarom kiezen we ervoor om (voorlopig tijdelijk) een extra teamleider toe te voegen aan de gebiedsteams. Een van de huidige teamleiders gaat de verandering leiden en het ondersteuningsteam van de gebiedsteams.

De Teamleider leidt, samen met twee collega teamleiders, de gebiedsteams Noord van de gemeenten.

Alle betrokkenen staan voor een grote uitdaging: werken met een grotere diversiteit ondersteuningsvragen, samen werken aan het vormgeven van de toegang van het sociaal domein en het implementeren van werkmethodieken. De uitdaging is om samen ervoor te zorgen dat er resultaatgericht en kwalitatief goede ondersteuning en zorg wordt geboden waarbij in de oplossing nadrukkelijk het kostenaspect wordt meegewogen.

De Teamleider heeft hierin een voorbeeldfunctie en stimuleert werknemers in deze verandering en cultuurontwikkeling. De Teamleider is daarmee medebepalend voor het succes. De Teamleider verbindt strategie en uitvoering met elkaar door de schakel te zijn tussen de gebiedsteams en de clustermanager.

Verantwoordelijkheden:
Sociaal Domein. Net als bij de meeste gemeenten kent ook het cluster Sociaal Domein de komende periode een flink aantal uitdagingen:

 • De transformatie vormgeven, samen met inwoners, partnerorganisaties en onze collega’s. Tegelijkertijd meer kostenbewustzijn creëren en daadwerkelijk de kosten terugbrengen, waar dat politiek gewenst is;
 • Doorzetten van de transformatie en het doorontwikkelen van de toegang;
 • Het bouwen aan samenwerkende gebiedsteams en toewerken naar een uniforme werkwijze, vanuit een gezamenlijke visie en bijbehorende cultuur.

Dit betekent voor de Teamleiders van het cluster Sociaal Domein dat ze onderling goed samenwerken, nabij onze politieke opdrachtgevers verkeren en werknemers faciliteren om zich door te ontwikkelen naar nieuwe taken en een andere manier van werken.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 1 jaar recente (in de afgelopen 3 jaar) ervaring als Teamleider van een multidisciplinair gebiedsteam.
 • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met uitvoering geven aan arbeidsmarktparticipatietaken van gemeenten.
 • Je hebt ervaring met de systemen iSam en Civ Sam.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met werken in een gemeente binnen het Sociaal Domein.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied binnen zorg, welzijn en participatie in de regio en binnen de gemeenten.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het aansturen van HBO-professionals.
 • Je hebt een positieve houding ten opzichte van de Friese taal en bij voorkeur beheersing van de Friese taal.
 • Je bent communicatief vaardig en je weet op verschillende niveaus helder en duidelijk te communiceren.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het samen laten werken van de verschillende bloedgroepen in gebiedsteams/wijkteams.
 • Je hebt ervaring heeft met duaal leiderschap/samen leidinggeven aan teams.
 • Je hebt kennis van en ervaring heeft met het versterken en vormgeven van samenwerking van de verschillende 'bloedgroepen' in de gebiedsteams/wijkteams.
Competenties:

De Teamleider:

 • Is doordrongen van de visie van waaruit de teams werken en geeft het goede voorbeeld. Deze visie, kaders, uitgangspunten en werkmethodieken fungeren als kompas voor het handelen in de dagelijkse praktijk. De teamleider is ambassadeur van deze visie en kan deze vertalen op alle niveaus van het sociaal domein;
 • Faciliteert het zelf organiserend vermogen van de gebiedsteams en laten de professional de ruimte;
 • Kan ondersteunend optreden in de uitvoering in de praktijk. Hiervoor is het van belang om als teamleider in de teams “present” te zijn en de praktijk te kennen; 
 • Kent relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied binnen zorg, welzijn en participatie in de regio en binnen de gemeenten;
 • Draagt bij aan de strategieontwikkeling binnen het vakgebied;
 • Is verantwoordelijk voor de realisatie van de vastgestelde doelen;
 • Geeft gedeeld leiding aan medewerkers binnen de gebiedsteams, is verantwoordelijk voor teamontwikkeling en team functioneren, bewaakt de inzet van mensen en middelen, monitoren prestaties en sturen waar nodig bij;
 • Is verantwoordelijk voor het verbinden van het vakgebied met relevante andere vakgebieden binnen en buiten het eigen team;
 • Zorgt voor goede en tijdige uitvoering van besluiten van colleges en directie binnen het vakgebied;
 • Is in staat mensen en groepen te verbinden, specifieke aandacht is er voor de samensmelting van verschillende culturen tot een nieuwe gezamenlijk gedragen cultuur met bijbehorende gedrag;
 • Is communicatief zeer vaardig en weet op verschillende niveaus helder en duidelijk te communiceren;
 • Bevordert de samenwerking met andere organisaties en onderhoudt een relevant extern netwerk.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2021-00169
Omgeving: Buitenpost
Startdatum: 1 maart 2021
Einddatum: 1 maart 2022
Optie op verlenging: ja, 4x 6 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: nog niet bekend
Sluitingsdatum: donderdag 21 januari om 17:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.