Teamleider Waternet

Binnen de afdeling Projecten zijn we op zoek naar een teamleider voor de vakspecialisten en adviseurs.

Als teammanager Technisch management II ben je samen met Management Team (MT) verantwoordelijk om de afdeling Projecten te structureren en positioneren voor het verder inrichten en implementeren van IPM (Integraal Project Management). Dit met als uiteindelijk doel om het investeringsvolume te kunnen verdubbelen. Je stuurt hierbij het vakteam Technisch management II aan, het technisch inhoudelijk hart van onze afdeling. In dit team werken de vakspecialisten en adviseurs Electrotechniek, Werktuigbouw en Cieviele techniek en Bouwkunde samen aan projecten.

Belangrijke opgave is om het team mee te nemen in de IPM werkwijze en het optimaal kunnen bijdragen aan nieuwe contractvormen. Daarnaast is het opzetten, bijstellen en sturen van de bezetting op basis van een actief strategische personeelsplan een belangrijke verantwoordelijkheid. Door middel van in- of outsourcing, opleidingsplannen en coaching draag je als teamleider van het IPM vakteam
Technisch management II voor een belangrijk deel bij aan het succesvol realiseren van de investeringsopgave voor de Watercyclus.

Dit betekent dat je een hecht team vormt met je collega MT leden die de andere IPM vakteams leiden. In het MT luisteren we goed naar elkaar, staan we open voor andermans ideeën en adviezen en kiezen gezamenlijk een logische lijn die recht doet aan de opgave waarvoor we samen voor staan.

De veranderopgave raakt een aantal facetten: - Organisatorisch: IPM moet verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd, inclusief overlegstructuren, samenwerkingsverbanden en werkwijzen; - Vakinhoudelijk: er moet aandacht worden besteed aan het verder richting geven en vakmatig ontwikkelen van het expertisegebied van de adviseurs en vakspecialisten, alsook in het optimaliseren van de aansluiting van het team met aansluitende procesafdelingen zoals maken Bedienen en Onderhouden (standaardisatie); - HR: focus aanbrengen op persoonlijke- en vakmatige ontwikkeling van de collega’s. Van belang is de persoonlijke aandacht en coaching naar de nieuwe rolinvulling van de vakspecialisten en adviseurs in relatie met onder andere nieuwe contractvormen waarin zij een rol gaan spelen.

Daarnaast inzet van ontwikkeling van kwaliteit en capaciteit op basis van de veranderende en groeiende investeringsopgave. Het uniformeren en implementeren van de standaarden en werkwijzen waaronder ontwerpspecificaties binnen het vak van adviseur en vakspecialist. Het MT van de afdeling Projecten bestaat uit 6 teamleiders en een afdelingshoofd. We treffen elkaar wekelijks in afdeling overleggen waarin we de richting van de ontwikkelingen en de uitvoering van de strategie bespreken en gezamenlijk besluiten nemen. Omdat we momenteel met een volledig nieuw MT werken, werken we daarnaast in de dagelijkse opgave veel met elkaar samen en zitten we veelal samen op een werkeiland. Daarbij ligt het belang van de afdeling of organisatie boven het belang van het individuele team. Inhoudelijke kennis van het IPM gedachtegoed is noodzakelijk. De organisatie is sterk in verandering en de genoemde samenwerking geeft hierin de gewenste daadkracht en flexibiliteit.

De afdeling Projecten is volop bezig met het realiseren van projecten in de waterwereld. Denk aan innovatieve projecten zoals op het gebied van energietransitie en circulaire economie, de bouw en renovatie van waterzuiveringsinstallaties, drinkwaterproductielocaties, gemalen, pompstations, dijkverbetering- en waterinrichtingsplannen in het verzorgingsgebied van Waternet.

Wat wordt er van jou gevraagd?


Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een HBO diploma.
 • Je heb 5 jaar (recente) ervaring met het aansturen van mensen in organisatorische veranderopgaven.
 • Je hebt 3 jaar (recente) ervaring met werken in een projectmatige organisatie.
 • Je hebt rijbewijs B.
 • Je hebt kennis en ervaring in het werken in een Integraal Projectmanagement (IPM) gerichte organisatie.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt kennis van verandermanagement.
 • Je hebt technische kennis op het vlak van Elektrotechniek, Bouwkunde , civieltechnisch of werktuigbouw.
 • Je hebt kennis van HR gerichte systemen en administratieve procedures.
 • Je hebt kennis van coaching en opleiden van medewerkers.

Competenties:

 • Verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het team
 • Duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten.
 • Leiderschap: Procesgericht leiding geven, je kunt een technisch onderlegt team aansturen, overtuigen en klantgericht werken.
 • Strategisch: Je weet de te bereiken organisatiedoelen te vertalen naar de beste strategie voor het team.
 • Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken.
 • Stressbestendig. je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen.
 • Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden. Deze competenties worden getoetst in een gesprek.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-02297
Omgeving: Amsterdam Hoofdkantoor en hybride
Startdatum: Zsm na gunning
Einddatum: 12 maanden na start
Gesprekken: 22 april 2024 - 9.00 uur – 11.00 uur en 12.00 uur – 13.00 uur
Optie op verlenging: Ja, voor een maximale verlengingsperiode van 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: maandag 15 april om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match