Teamleider Parkeren 32-36 u p/w

De directie Parkeren kent de onderdelen Straatparkeren, Fiets&Garage en Analyse en Ondersteuning. Voor de afdeling Fiets&Garage zoeken we een interim teamleider Beheer & Exploitatie voor de duur van 1 jaar met mogelijk een verlenging. De aanleiding hiervoor is de volgende:

 • Inhuur is noodzakelijk ter vervanging in verband met ziekte van een teamleider;
 • De afdeling maakt een ontwikkeling door van uitvoering naar werken volgens het regiemodel waarin de 2 teams (beheer en Exploitatie) nauw moeten samenwerken en daarmee aansturing vanuit één teamleider wenselijk is;
 • De door ontwikkeling van de afdeling ook meebrengt dat het uiteindelijke organogram nog niet volledig uitgetekend is en daarmee nog flexibiliteit in invulling van posities nodig is en er voor nu de keuze gemaakt is voor een interim teamleider.
Werkzaamheden
De taken van de teamleider Beheer & Exploitatie zijn:

1) Dagelijkse aansturing
a) Verder versterken samenwerken in de keten.
b) Analyse van processen op effectiviteit en efficiency.
c) Verkrijgen van inzicht in de doorlooptijden binnen de primaire processen en begeleiding op verbeterpotentieel.

2) Financiën
a) Budgethouderrol beheer & exploitatie budget
b) Sturing op budgetten en financiële hygiëne
c) Verbeteren samenwerking tussen financiën en lijn

3) Organisatieontwikkeling
a) Vaststellen inrichting, aansluitend op het Veranderverhaal van Fiets&Garage
b) Actief sturen op verandertraject

4) Implementeren beleidsvoorstellen
a) Projectmatige aanpak realiseren nieuw beleid
b) Afstemming met stakeholders

5) Inkoop
a) Samen met inkoopadviseur sturing geven aan nieuwe en lopende aanbestedingen

6) Vastgoed
a) Projectleidersrol Verkooptrajecten van diverse objecten uit onze portfolio
b) Visie op garage en stallingen portfolio ontwikkelen en uitwerken aan de hand van de geldende beleidskaders

Gemeentelijke organisatie

Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen.

De opdrachtgever(s)

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Parkeren is in onze stad een politiek gevoelig domein en heeft een grote maatschappelijke impact. Bijna iedereen heeft of krijgt er mee te maken en vindt er wel wat van: te weinig parkeerplekken, te hoge tarieven, een onterechte naheffingsaanslag of een parkeervergunning die niet wordt verleend. Om die redenen kan Parkeren op veel media- en politieke aandacht rekenen. Het bespreken van parkeeronderwerpen in de raad leidt tot menig motie, initiatiefvoorstel en amendement. Bovendien is Parkeren een dynamische, uitdagende en innoverende organisatie. De wereld om ons heen verandert snel en daar moet Parkeren continu op inspelen en meebewegen. Hierbij wordt aangesloten op technologische ontwikkelingen en wordt op een slimme manier gebruik gemaakt van data. Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met in- en externe partners in de Parkeerketen. Hierbij kun je o.a. denken aan de directies Belastingen, Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte, Verkeer en Openbare Ruimte en Dienstverlening maar bijvoorbeeld ook aan partners als NS, ProRail, Pantar en Ajax.

De directie parkeren is verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de doelstellingen van het bestuur (beleidskaders) bij het exploiteren en beheren van het parkeren en stallen (op straat en in garages, in of ten behoeve van Amsterdam). Hierover legt zij verantwoording af aan het bestuur. De directie Parkeren exploiteert en beheert de garages, terreinen en stallingen binnen de kaders van het beleid. Daarnaast voert zij het parkeerbeleid uit ten aanzien van parkeren in de openbare ruimte. Het college heeft daarbij voor de Directie Parkeren als doel gesteld: het effectief en efficiënt faciliteren van autoparkeren en fiets stallen met een minimale belasting voor de stad.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met leidinggeven en verandertrajecten.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met parkeervastgoed en parkeerexploitaties binnen een gemeentelijke context.
 • Je hebt aantoonbare ervaring als sparringpartner op directie- en bestuursniveau en/of heeft hen (strategisch) geadviseerd.
 • Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van uitvoerende teams.
 • Je aantoonbare ervaring met sturing op proces en werkwijze.
 • Je aantoonbare ervaring van het geven van organisatieadvies.
 • Je aantoonbare ervaring met tot stand brengen van veranderingen in een team.
Competenties:

 • Visie
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03359
Omgeving: Daniel Goedkoopstraat, 7, 1096BD, AMSTERDAM
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 1 jaar na startdatum
Gesprekken: Woensdag 29-05 in de middag.
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match