Teamleider HRM

Binnen de werkorganisatie 8KTD werkt het cluster Organisatie & Ontwikkeling aan de ondersteuning van de werkorganisatie en aan het verder ontwikkelen ervan. Binnen O&O kennen we het team HRM waarin nu 11 HR professionals op diverse vakgebieden actief zijn. Het is de wens om de positie van interim Teamleider HRM snel in te vullen. Dat heeft te maken met de grote uitdagingen waar het team mee te maken heeft en met de turbulente situatie waarin 8KTD zich op dit moment bevindt.

We zijn op zoek naar een ervaren teamleider die gewend is om strategie te vertalen naar de uitvoering. Die gewend is om op coachend, tactisch en operationeel niveau leiding te geven en tegelijk energie krijgt van de personele aandacht en zorg voor mensen. Die in samenwerking met de vakinhoudelijke senioren volle aandacht kan schenken aan (leden van) het team en aan de ontwikkeling van het team in de context van de organisatieontwikkeling. Een teamleider die de schakel is tussen de medewerkers en de clustermanager en die gedijt in een dynamische context.

Verantwoordelijkheden

 • Je bewaakt het integrale, opgavegerichte werken;
 • Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de vastgestelde doelen c.q. de uitvoering van de gemeentelijke taken binnen het vakgebied van HRM;
 • Je geeft direct leiding aan de medewerkers binnen het team en daarmee aan de uitvoering;
 • Je werkt aan de personele versterking van het team;
 • Je bent verantwoordelijk voor de teamontwikkeling in organisatorische, professionele en persoonlijke zin;
 • Je ondersteunt samen met de inhoudelijke experts van je team de bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen het vakgebied van HRM;
 • Je bewaakt de inzet van mensen en middelen voor de realisatie van de output en
 • diensten binnen het team, monitort prestaties en stuurt deze bij waar nodig;
 • Je draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering en innovatie binnen het team.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een relevante opleiding behaald op minimaal HBO niveau, aangevuld met vakgerichte trainingen en cursussen.
 • Je hebt minimaal 8 jaar (<15 jaar) relevante werkervaring in leidinggevende rollen op operationeel en tactisch niveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring (<10 jaar) in een (politiek) bestuurlijk context.
 • Je bent in het bezit van een geldige VOG (maximaal 3 maanden oud en relevant voor de functie) ofwel bereid deze aan te vragen.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt ervaring met leidinggeven in de context van een gemeente.
 • Je hebt werkervaring met HR.
 • Je hebt een (passieve) beheersing van de Friese taal.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-01784
Omgeving: Buitenpost of Burgum
Startdatum: 1 mei 2023
Einddatum: 30 april 2024
Optie op verlenging: Ja, 4x 6 maanden
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: 20 april
Sluitingsdatum: Vrijdag 7 april om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.