Teamleider Domein Datapunt & IAM

Waternet digitaliseert in hoog tempo. We bieden een veilige, digitale dienstverlening naar onze klanten (burgers en ondernemers) en passen waar nodig de bedrijfsprocessen daarop aan. Als Teamleider Domein Datapunt & IAM zorg jij voor de visie op digitalisering en digitale veiligheid binnen de teams. Met jouw enthousiasme voor het vak, zorg je dat de doelen voor het domein worden gerealiseerd en met vooruitstrevende techniek, werk je aan een toekomstbestendig en datagedreven Waternet. Dit doe je door de uitgangspunten van agile denken en werken uit te dragen. Je vertaalt de visie van de opdrachtgevers van Waternet, gemeente Amsterdam en waterschap Amstel Gooi en Vecht naar onze producten en dienstverlening. Hiervoor werk je samen met de IT-teams en met leveranciers om de specifieke aspecten van het informatievoortbrengingsproces, oftewel het ontwikkelen van softwarecode, te blijven versnellen en te verbeteren.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de resultaten, financiën, leveranciersbeheer en het HR-beleid van het domein. Het afdelingshoofd Softwarehuis is jouw leidinggevende waar je mee spart en verantwoording aan aflegt.
Je werkt mee aan de overstap van programma naar afdeling. Deze reorganisatie help jij vorm te geven, waarbij je met jouw leidinggevende en veranderkundige kwaliteiten de medewerkers door de veranderingen heen begeleidt.

Verder houd je je bezig met:

 • Ontwikkelingen met raakvlakken met je domein in beeld houden, en je weet wat er ontwikkeld wordt.
 • Regie voeren op het tempo en kwaliteit van digitalisering, in het bijzonder het (verlagen) van de Idea-to-Market tijd en de realisatie van business case(s).
 • Eindverantwoordelijk zijn voor het domein Datapunt & AM en alle initiatieven binnen het veranderportfolio van dit domein.
 • Het coachen van de medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Leiding geven aan het domein op een mensgerichte wijze, waarbij je het te realiseren resultaat niet uit het oog verliest (realisatie roadmap dan wel meerjaren investeringsplan),
 • Je bent het escalatiepunt vanuit het domein en de aangewezen persoon om knelpunten bespreekbaar te maken binnen de organisatie. Hierbij maak je gebruik van je netwerk en van de afgesproken governance.
Binnen domein Datapunt zetten verschillende zelforganiserende agile teams, met zo’n 45 technische mannen en vrouwen, zich elke dag in om dataplatformen en -oplossingen te beheren en ontwikkelen. Door het creëren van inzicht, integratie en procesoptimalisatie met behulp van data ondersteunen ze een datagedreven werkwijze en zorgen ervoor dat dat Waternet collega's, klanten en ketenpartners veilig met onze data kunnen werken. Door het uitrollen van Rol Based Acces Management zorgt team IAM voor goed Identity en Accesmanagament binnen Waternet.
Naast domein Datapunt & IAM werken ook domein Klant en domein Assets aan de digitalisering van onze diensten. Elk team heeft een product owner en scrummaster, die eerste aanspreekpunt zijn.

Wat ga je doen:
 • Je vertaalt de visie van de opdrachtgevers van Waternet, gemeente Amsterdam en waterschap Amstel Gooi en Vecht, op digitalisering naar onze producten en dienstverlening voor interne en externe klanten
 • Je werkt samen met de IT-teams en met leveranciers om de specifieke aspecten van het informatievoortbrengingsproces - oftewel het ontwikkelen van softwarecode - te blijven versnellen en te verbeteren.
 • Je houdt (IT) ontwikkelingen met raakvlakken met je domein in beeld, en je weet wat er binnen het domein ontwikkeld wordt.
 • Je voert regie op het tempo en kwaliteit van digitalisering, in het bijzonder het (verlagen) van de Idea-to-Market tijd en de realisatie van business case(s).
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het domein Assets en alle initiatieven binnen het veranderportfolio van dit domein. Je stuurt op resultaten, op financiën en je bent eindverantwoordelijk voor uitvoering van het HR-beleid binnen het domein.
 • Je coacht de medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Je geeft leiding aan het domein op een mensgerichte wijze, waarbij je het te realiseren resultaat niet uit het oog verliest (realisatie roadmap dan wel meerjaren investeringsplan),
 • Je bent het escalatiepunt vanuit het domein en de aangewezen persoon om knelpunten bespreekbaar te maken binnen de organisatie. Hierbij maak je gebruik van je netwerk en van de afgesproken governance.
Beschrijving afdeling/team
Binnen domein Assets zetten verschillende zelforganiserende agile teams zich elke dag in om IT producten te beheren en ontwikkelen waarmee ze een datagedreven Assetmanagement proces ondersteunen. Dat doen we door onze processen te digitaliseren en daarbij goed te luisteren naar wat onze klanten nodig hebben. Naast domein Assets werken ook domein Klant en domein Medewerker aan de digitalisering van onze diensten, ondersteund door de platformen en oplossingen vanuit Datapunt. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de IT-wereld.
 • Je hebt WO werk- en denkniveau plus een afgeronde HBO opleiding (diploma).
 • Je hebt 2+ jaar managementervaring.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van leveranciers.
 • Je hebt ervaring met het professionaliseren van softwareontwikkeling.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt ervaring als Product Manager
 • Je hebt kennis en ervaring binnen het ‘dienend leiderschap’ principe.
 • Je bent op de hoogte van ontwikkelingen en trends in de IT wereld.
 • Je hebt een uitgebreide kennis van het Agile gedachtengoed, waaronder Scrum, SAFe en de verwante visie LEAN.
 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en hebt ervaring in een politiek bestuurlijke organisatie.
Competenties:
 • Je hebt een informele kijk op leiderschap, gedreven door samenwerken en openheid;
 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-04641
Omgeving: Amsterdam
Aantal uur per week: 36
Startdatum: Zo spoedig mogelijk
Einddatum: 6 maanden
Optie op verlenging: Ja
Intakegesprek: Vanaf maandag 24 augustus 2022
Sluitingsdatum: Woensdag 16 augustus om 10.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.