Tactisch interim-Manager

De Locatiemanager geeft (hiërarchisch) leiding aan en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van de locaties Rotterdam en Middelburg. Standplaats is Rotterdam maar gedurende de Corona-crisis wordt het meeste werk thuis verricht:

 • De manager ondersteunt de teams op de locatie Rotterdam en Middelburg op zodanige wijze dat teams de doorontwikkeling naar zelforganisatie kunnen maken.
 • De manager zorgt dat de transitie op beide locaties wordt bestendigd in houding en gedrag. De manager werkt samen met een transitiemanager en met de landelijke programmadirecteur en rapporteert aan de directie.
 • De manager zorgt in eerste instantie voor rust en stabiliteit door verstorende activiteiten in het primaire proces weg te nemen.
 • Het beoogde effect van de inzet van de manager is dat elk kind tijdig en effectief wordt geholpen door het verminderen van wachtlijsten en doorlooptijden.
 • De manager bevordert het welbevinden van de medewerkers, zodat er een gezond werkklimaat met een acceptabele werkdruk ontstaat en de inzetbaarheid van (verzuimende) medewerkers wordt verbeterd.
 • De manager brengt nabijheid van directie en faciliteert dialoog tussen leiding en medewerkers en zorgt ervoor dat opdrachten en kaders helder zijn, blijven en uitgevoerd kunnen worden.
 • De manager wordt hierbij ondersteund door het supportteam, en zorgt ervoor dat dit support team in positie wordt gezet en dat ook blijft.
 • De manager is bevoegd tot het nemen van besluiten die betrekking hebben op de locatie, waar nodig in afstemming met de bevoegd directeur, die eindverantwoordelijk is.
 • Daarnaast zorgt de manager op tactisch niveau voor de verbinding met de interne organisatie en de ketenpartners, zodat de organisatie weer een betrouwbare ketenpartner wordt. De manager werkt daartoe samen met de gebiedsmanagers.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde opleiding HBO+/academisch niveau in de richting van bedrijfskunde en/of rechten.
 • Je hebt minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring in een publieke organisatie.
 • Je hebt ervaring in de jeugdzorg of – beschermingssector.
 • Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Competenties:

 • Je bent verbindend en oplossingsgericht.
 • Organisatiesensitiviteit en Omgevingsbewustzijn en combineert dit met resultaatgerichtheid.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2021-00166
Omgeving: Rotterdam of Middelburg en thuiswerken
Startdatum: 15 februari 2021
Einddatum: 30 september 2021
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: nog niet bekend
Sluitingsdatum: maandag 18 januari om 12:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.