Tactisch Inkoper IV

Dienst Verwerving, waar circa 190 gedreven professionals werken, bestaat uit de de verwervingssectoren informatievoorziening, operatiën en bedrijfsvoering. Je komt te werken in de sector informatievoorziening. De verwerving betreft met name hardware, software, infrastructuur en daaraan gerelateerde diensten. De sectoren worden bij de verwerving ondersteund door het Team Informatie, Analyse & Toetsing. De dienst werkt verspreid over diverse PDC-locaties in het land en koopt voor ca. € 2 miljard per jaar in. Verwerven voor de politie is boeiend; veel producten en diensten die wij inkopen dragen direct bij aan de veiligheid van Nederland.
Tot de opdracht behoren het doen van aanbestedingen en het adviseren van de interne opdrachtgevers over de wijze waarop inkoopprocedures uitgevoerd dienen te worden.

Doelstelling
Het inzetten van de tactische inkoopprofessional streeft de politie naar voortgaande professionalisering van de inkoopfunctie IV en de bijdrage van inkoop IV aan de realisatie van de doelstelling van de Politie.

Verantwoordelijkheden
Van jou wordt verwacht dat je de complexe (Europese) aanbestedingen succesvol uitvoert.
Tijdens de uitvoering van een aanbesteding werk je samen met een Producten- en dienstenmanager (PDM'er) uit eveneens de dienst Verwerving die tijdens de uitvoering van de aanbesteding overwegend een projectleidersrol vervuld. Het opbouwen van de relatie met de PDM'er behoort expliciet tot het takenpakket, zodanig dat met de gezamenlijke inspanningen een succesvolle aanbesteding wordt uitgevoerd.
Je bent mede- verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdeling en het behalen van de resultaten. 
In de uitvoering van complexe aanbestedingen kun je ondersteund worden door een inkoper. Jij bent dan verantwoordelijk voor de aansturing van deze collega. Aanbestedingen binnen de politie worden projectmatig aangepakt. Dat betekent dat je intensief samenwerkt met het projectteam en de Pdm'er in het bijzonder.

Contacten
Uiteraard ben je binnen jouw projecten verantwoordelijk voor het contact en de relatie met de overige projectleden. Buiten deze projecten om wordt van je verwacht dat je een zelfstandig netwerk opbouwt en beheert.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde, erkende en volledige opleiding op minimaal HBO niveau.
 • Je hebt een erkende afgeronde opleiding in de richting van Nevi 2 of gelijkwaardig.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar relevante aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper binnen de overheid.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring met de uitvoering van Europese aanbestedingen.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring opgedaan als inkoper van producten en/of diensten in het ICT domein.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als inkoper van producten en/of diensten bij voorkeur in het ICT domein.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring binnen een sterk veranderende politiek bestuurlijke organisatie waarbij Je te maken heeft gehad met diverse stakeholders en verschillende belangen.
 • Je hebt een afgeronde erkende leergang Aanbestedingsrecht.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring opgedaan binnen de overheid van 1000+ medewerkers en/of Politie als inkoper.
Competenties:

 • Coachen
 • Klantgerichtheid
 • Maatschappelijke oriëntatie
 • Netwerkvaardigheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Organisatievermogen
 • Systeemdenken

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-02593
Omgeving: Odijk
Startdatum: 01-07-2024
Einddatum: 30-06-2025
Optie op verlenging: 2 x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: donderdag 25 april om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match