System Engineer

Voor het gebiedsprogramma Alblasserwaard Vijfheerenlanden (A5H) zal de organisatie zich het komende jaar bezighouden met het uitwerken van een Voorkeursalternatief (VKA) voor zowel de kadeversterking als de watersysteemmaatregelen. Het programma is onderverdeeld in meerdere projecten waaronder A5H – Boezembemaling Overwaard en A5H – Kadeversterking eerste tranche.
In deze periode zullen diverse klanteisen worden opgehaald en ontwerpslagen worden gemaakt ten einde te komen tot een VKA.

 • Je ondersteunt het programma A5H met het inzichtelijk maken van de project overkoepelende systeemraakvlakken. A5H werkt uiteindelijk als één systeem.
 • Je leidt projectleden van WSRL op conform het Stappenplan SE in het proces van Systems Engineering (SE) en de toepassing hiervan in de verschillende projecten binnen het programma.
 • Je begeleidt de projectleden van de organisatie in het proces van SE conform het Stappenplan SE en geeft hier tevens fysiek invulling aan:
  • Analyseren projectopgave;
  • Klant eisproces;
  • Systeemanalyses;
  • Specificatie/ ontwerpproces;
  • Contractvoorbereiding.
 • Je bent bekend met het programma Relatics en richt dit in voor het vastleggen, valideren en verifiëren van de diverse eisen. De organisatie wenst op programma niveau eisen vast te leggen, die vervolgens ook doorvertaling vinden naar de onderlinge projecten. De onderlinge projecten hebben op hun beurt weer specifieke, enkel voor dat project, van toepassing zijnde eisen. De invulling van Relatics dient te sluiten met de programma- en project sturing.
 • Je bewaakt de samenhang tussen de verschillende ontwerpen en systemen, op basis van Systems Engineering.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie bij overleggen, zowel technisch als over de voortgang met interne klanten en derden.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het toepassen van en begeleiding in het vak van SE.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het programma Relatics en de inrichting hiervan.
 • Je bent bekend in de waterschapswereld, de GWW- of infrastructurele sector en hebt werkervaring hierin.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt minimaal 4 jaar (bij voorkeur meer dan 6 jaar) ervaring met het toepassen van- en begeleiding in het vak van SE.
 • Je hebt minimaal 4 jaar (bij voorkeur meer dan 6 jaar) ervaring met het programma Relatics en de inrichting hiervan.
 • Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met het werken binnen de waterschapswereld.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-00170
Omgeving: Tiel
Startdatum: medio februari 2021
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: Ja, steeds met 3 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Woensdag 10 februari
Sluitingsdatum: Dinsdag 26 januari om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.