Strategisch Financieel Adviseur

Binnen het team Corporate Control zijn we op zoek naar een strategisch financieel adviseur voor de taken van Waterschap AGV.

Waterschap AGV heeft een urgente behoefte aan het invullen van een de functie van Strategisch Financieel Adviseur. Deze urgentie betreft het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de kwaliteit van de bestuursvoorstellen, strategisch bestuurlijke regie op P&C producten en processen, aanvullende zekerheid, toezicht op deelnemingen en strategisch financiële deskundigheid. In deze rol ben je een van de belangrijke actoren binnen Waternet om tot kwalitatief goede P&C-producten voor het AGV-bestuur te komen.

De werkzaamheden waar op korte termijn behoefte aan capaciteit is:

 • Strategisch regie op proces totstandkoming van de Voorjaarsnota 2025-2029
 • Aansluiten in het pho van de dagelijks bestuurder voor de P&C producten.
 • Regie op het Provinciaal Toezicht
 • Strategische begeleiding van doorwerking van het bestuursakkoord/coalitieakkoord
 • Toezicht op deelnemingen van AGV en toezicht op Stichting Waternet (checks&balances)
 • Herziening nota Financieel Beleid
 • Strategisch financieel advies
Tevens kan vanuit deze rol worden bijgedragen aan het actieplan versterken F&C functie. De in te huren externe levert vanuit deskundigheid een bijdrage hieraan.
De collega werkt specifiek voor AGV, binnen het team Corporate Control van Waternet. Het werkveld beslaat zowel de bestuurlijke AGV omgeving (bij regie op de p&c producten aansluiten op het pho van de bestuurder met deze portefeuille) en de Waternet organisatie (directie, inhoudelijk eigenaren en de F&C organisatie).

Corporate Control is een klein team, direct onder de financieel directeur van Waternet gepositioneerd. Corporate Control heeft een onafhankelijke rol in het regisseren, adviseren, faciliteren en toetsen op: ontwerp, inrichting en optimalisatie van het management systeem omwille het realiseren van de doelen van Waternet.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je bent in het bezit van een WO diploma, aangevuld met een CPC opleiding.
 • Je hebt recente en meerjarige ervaring als controller/concerncontroller in een waterschap of een gemeente van enige omvang.
 • Je hebt ervaring met bedrijfsvoeringsbrede betrokkenheid en ondersteuning (onafhankelijk en betrokken) bij het richten, inrichten en werkend houden van het organisatiesysteem (ter doelbereiking).
 • Je hebt een strategisch werkniveau en werkervaring met politiek bestuurders en directies.
 • Je hebt ervaring met regie op benoemde onderwerpen.
Wensen bij de opdracht:
 • Je bent in staat om verbonden en onafhankelijk te werken, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Als ook vanuit overzicht en samenhang in de volle breedte.
 • Je hebt meer dan 1 jaar ervaring als controller/concerncontroller.
 • Je hebt kennis in de volle breedte van het waterschapswerk.
 • Je hebt ervaring met strategisch portfoliomanagement (effectsturing).
Competenties:
 • Verbinden: collega’s motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren om de diverse opgaven te realiseren.
 • Duidelijk communiceren: onafhankelijke meningsvorming.
 • Leiderschap: Is een natuurlijk informeel leider
 • Innovatief: Innovatief zijn, ontwerpen en tot uitvoering brengen
 • Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken.
 • Stressbestendig. je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen tussen diverse niveau's.
 • Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2023-06474
Omgeving: Hoofdkantoor Waternet, Amsterdam
Startdatum: 1 januari 2024
Einddatum: 12 maanden na start
Optie op verlenging: X Ja, voor een maximale verlengingsperiode van 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: dinsdag 28 november om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match