Strategisch Beleidsadviseur W&I 16-24 u p/w

We zoeken een Strategisch Beleidsadviseur Werk en Inkomen die direct onder de Clustermanager W&I zal gaan vallen. De huidige Strategisch Beleidsadviseur treedt naast deze werkzaamheden ook op als deelprogrammamanager van een stadsprogramma , waardoor men tijdelijk op zoek is naar een kandidaat die de expertise heeft om deze taken op te pakken. De tijdelijke Strategisch Beleidsadviseur werkt nauw samen met de huidige en zorgt voor afstemming over de genoemde taken. 

De taken die er klaarliggen voor de tijdelijke Strategisch beleidsadviseur W&I zijn;

 • Sparringpartner voor adviseurs afdeling bedrijfsvoering van het Cluster W&I (inhoudelijke en procesvraagstukken).
 • Je werkt nauw samen met bestuursadviseurs van het cluster W&I en verbindt beleid aan de uitvoering (inhoudelijk en adviseren op proces).
 • Je denkt mee over lange termijn vraagstukken en adviseert het managementteam van Werk en Inkomen over inhoudelijke onderwerpen op het gebied van de arbeidsmarkt, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, armoedebestrijding en inburgering.
 • Het adviseren op implementatieprocessen bij verbeteropgaven van het cluster Werk en Inkomen.
 • Voorbereiden MT overleggen van het cluster vanuit een directiesecretaris rol.
 • Voorbereiden Strategisch Overleg tussen cluster Werk en Inkomen en afdeling bestaanszekerheid SBR.
 • Opstellen van adviezen voor het MT (bedrijfsvoering en inhoudelijk).
 • Toetsing van kwaliteit van adviezen/voorstellen voor het MT.
 • Achtervang strategisch beleidsadviseur bij de staf Bestaanszekerheid.
 • Het voorbereiden en organiseren van bijeenkomsten en kennissessies.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt HBO Werk en denkniveau
 • Je hebt minimaal 4 jaar relevante en recente werkervaring opgedaan in een soortgelijke rol
 • Je hebt ervaring bij het adviseren op implementatieprocessen bij verbeteropgaven van een cluster Werk en Inkomen binnen een Gemeente
 • Je hebt kennis op het gebied van de arbeidsmarkt, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, armoedebestrijding en inburgering.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt kennis én ervaring met de Participatiewet en ontwikkelingen rondom deze en relevante wet- en regelgeving.
 • Je hebt kennis én ervaring met advisering op bedrijfsvoeringtaken (PIOFACH).
 • Je hebt meer dan 4 jaar relevante werkervaring opgedaan in een soortgelijke rol binnen W&I/Sociaal domein.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de beleidsvelden Bestaanszekerheid, Schuldhulpverlening, Inburgering.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het sociaal domein.
 • Je hebt gemeentelijke ervaring en politiek bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je hebt kennis en ervaring van gemeentelijke besluitvormingsprocessen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het schrijven van bestuurlijke adviezen en concreet uit te werken.
Gewenste competenties:

Een verbinder die stuurt op de opgaven en resultaten en linking pin kan zijn tussen beleid en uitvoering. 
Is resultaatgericht en in staat snel te schakelen van strategisch denken naar operationeel uitvoeren.
Snel in staat om op vlieghoogte te komen.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03351
Locatie: Arnhem
Startdatum: 3 juni 2024
Einddatum: 31 december 2024
Gesprekken: nog niet bekend
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 16-24
Sluitingsdatum: dinsdag 21 mei om 10.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match