Strategisch Adviseur-onderzoeker, 4-30 u p/w

We vragen een zelfstandige onderzoeker/adviseur en kennisexpert op de verschillende expertisegebieden relevant om te kunnen adviseren over grote digitaliserings- en ontwikkeltrajecten. Dit om te zorgen dat we aan de vraag kunnen voldoen van "CIO-oordelen" (onafhankelijke feitengebaseerde onderzoeken) en de aan de CIO-office gevraagde adviezen. Daardoor kunnen blijven bijdragen aan de verbetering van de beheersing van de grote digitaliseringstrajecten en projecten/programma's binnen het kerndepartement maar ook bij de uitvoerende diensten van EZK en LNV. Werkzaamheden betreffen het leiden van dergelijke onderzoeken en adviezen en/of het meedraaien als onderzoeker en expert. Waarbij de hij/zij op het vlak van programmamanagement, governance, zakelijke rechtvaardiging, (voortbrengings) processen, architectuur, technologie en verandermanagement (taakgebieden) kennis en ervaring heeft van waaruit hij/zij kan komen met duidelijke adviezen. Voor het uitvoeren van de onderzoeken is een methodisch kader beschikbaar (aanpak).

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV) zetten in op het verbeteren van de beheersing van grote digitaliseringstrajecten en bijbehorende grote ICT projecten en programma's. Binnen de Rijksoverheid wordt voorgeschreven dat een Chief Information Officer (CIO) van een departement een CIO-oordeel uitvoert waarin de haalbaarheid en de kwaliteit van de uitvoering van een dergelijke activiteiten wordt getoetst. Om zo goed mogelijk invulling te geven aan de CIO-oordelen en voor te bereiden op de daarop volgende toetsen investeert de CIO office van EZK en LNV in kennis en expertise ontwikkeling. Het is echter niet altijd mogelijk om alle benodigde kennis en expertise op het juiste moment beschikbaar te hebben en er is sprake van schaarste. Eveneens is de capaciteit beperkt van collega's die onderzoeken zelfstandig kunnen plannen, coördineren en leiden. Binnen het CIO-office zijn meerdere collega's die in dergelijke onderzoeken kunnen meedraaien. Dat wordt per onderzoek bepaald.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht

 • Je hebt 3 jaar actuele ervaring en kennis van overheidskaders en richtlijnen tav digitalisering.
 • Je hebt 3 jaar bestuurlijke sensitiviteit en ervaring op tactisch en strategisch niveau binnen departement en diensten.
 • Je hebt 4 jaar ervaring in uitvoeren en adviseren over alle in het kader opgenomen taakgebieden.
 • Je hebt 3 jaar actuele expertise op het gebied van portfoliomanagement, project-/programmabeheersing.
 • Je hebt 2 jaar kennis en ervaring met toepassen rijksbrede kwaliteitskader CIO-oordelen en werken binnen Rijksoverheid.
 • Je beschikt over een opleiding/certificaat MoP (Management of Portfolio's) of MSP Foundation,
 • Je beschikt over een opleiding/certificaat Scrum of SAFE (agile framework).
 • Je hebt kennis van organisatieadvies.
Wensen voor deze opdracht
 • Je hebt kennis over architectuur en technologie.
 • Je hebt ervaring met risicomanagement en kwaliteitsmanagement.
 • Je hebt kennis over het uitvoeren van CIO-oordelen in complexe digitaliseringsopgaves en grote ICT projecten.
 • Flexibele inzet. Gedurende kern van onderzoeksperiode is sprake van piekbelasting in inzet. In voorbereiding en afstemming minder inzet vereist.
Competenties
 • Politiek bestuurlijk sensitiviteit
 • Analytisch vermogen
 • Goede schriftelijke en mondelingen uitdrukkingsvaardigheden
 • Samenwerken
 • Zelfstandigheid

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-03381
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 1 juni 2024
Einddatum: 30 november 2024
Optie op verlenging: Ja, 3x 6 maanden
Aantal uur per week: 4-30
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Dinsdag 21 mei om 8.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match