Stedenbouwkundige

De gemeentelijke organisatie staat midden in de Zwolse samenleving en pakt haar rol in de regionale samenwerking. We werken aan een zelfbewuste en vitale stad en doen dat samen met bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en overige organisaties. ‘Een stad die zo is ingericht dat jij er, in vrijheid en veiligheid, die dingen kunt doen die voor jou belangrijk zijn’ (Omgevingsvisie 1.0). Een stad om trots op te zijn. De gemeente is een prettige en uitdagende werkgever die de dynamiek omarmt, veranderingen met ambitie tegemoet treedt en veel ruimte en verantwoordelijkheid geeft aan haar medewerkers. De missie uit de Omgevingsvisie is er ook voor de medewerkers.

De stad heeft een stevig ruimtelijk fundament en is mooi ingebed in het landschap van de IJssel Vecht Delta. De stedelijke economie floreert dankzij de positie tussen Randstad en Noord en Oost Nederland en de regio met 675.000 inwoners. Wij sturen vanuit die kracht en kwaliteiten. Met die sterke uitgangspositie ontwikkelt de stad zich de komende decennia. In de Nationale Omgevingsvisie is Zwolle aangewezen als “NOVI-gebied” met omvangrijke stedelijke opgaven. Dit betekent onder meer extra aandacht voor een geïntegreerde gebiedsgerichte werkwijze. Het omarmen van dynamiek betekent steeds weer een andere balans met elkaar vinden. Lange termijn ontwikkelingen die we zien aankomen zijn digitalisering, innovatie van de handel, mobiliteit, circulariteit, klimaatadaptatie en energietransitie. De maatschappelijke verhoudingen veranderen continue en onze rol verandert mee. Inwoners, onderwijsinstellingen en bedrijven nemen steeds vaker zelf initiatief om maatschappelijke en economische vraagstukken op te pakken. We zijn daarbij altijd op zoek naar mee-koppelkansen en meervoudige waarde-creatie. De grotere ruimtelijke opgaves waar Zwolle zich voor gesteld ziet betreffen enerzijds stadsuitbreidingen en anderzijds de stad meer stedelijk te maken.

Ruimtelijke opgaven, in en aan de rand van de stad
Zwolle heeft meerdere uitdagende opgaven, zoals het verder ontwikkelen van de woonwijk Stadshagen (inclusief alle voorzieningen die daarbij horen), de transformatie van binnenstedelijke gebieden, maar bijvoorbeeld ook het voorzien in voldoende ruimte voor bedrijvigheid. Samen met partners werken we aan een duurzame ontwikkeling van de stad waar het goed wonen, werken en recreëren is.
De recent opgestelde Omgevingsvisie is de basis en zet de koers uit voor de komende periode. Het is een kader waarbinnen nieuwe gebiedsontwikkelingsprojecten mogelijk zijn en die wij met verschillende coalities uitwerken. Daarbij altijd met oog voor de menselijke maat en schaal. Mede door de aanwijzing als “NOVI-gebied” ontstaan nog vele andere ruimtelijke ontwikkelingen die inhoud geven aan de schaalsprong waar de gemeente voor staat. Je bent op meerdere projecten inzetbaar om zo een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling van Zwolle. Standplaats: Zwolle maar in belangrijke mate thuis / eigen kantoor.

Wat doe je?

 • Je bent als Stedenbouwkundige betrokken bij een aantal grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld woongebied Stadshagen en werklocatie Hessenpoort;
 • Je maakt en beoordeelt verkavelingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en levert een bijdrage aan bestemmingsplannen, waarbij je vanzelfsprekend oog hebt voor de verbinding met de stad, de omgeving en de openbare ruimte;
 • Je wordt ingezet bij meerdere (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen in de bestaande stad;
 • Je bent geïnteresseerd in de kansen die de nieuwe Omgevingswet (o.a. Omgevingsplan) voor Zwolle biedt en levert daar vanuit de Afdeling een actieve bijdrage aan;
 • Je hebt ontwerpvaardigheid, je bent communicatief sterk en met een aanstekend enthousiasme bereik je mensen, verbeeld en verken je integrale oplossingsrichtingen;
 • Je bent signaleert nieuwe vraagstukken die zich binnen het werkveld aandienen, schat de urgentie/relevantie in en weet ze te agenderen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je hebt minimaal een afgeronde WO opleiding op het gebied van (steden)bouwkunde.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Stedenbouwkundige bij een gemeente.
 • Je hebt ervaring met het maken van en beoordelen verkavelingsplannen.
Wensen bij deze opdracht
 • Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Stedenbouwkundige.
 • Je hebt ervaring met proces- en projectmatig werken.
 • Je hebt ervaring met het herontwikkelen van winkelcentra, dorpsplan en grootschalige woonwijken (en combinatie van deze activiteiten)
Competenties
 • Je inspireert, hebt overtuigingskracht op inhoud en treedt met natuurlijk gezag op, maar weet ook te schakelen tussen disciplines, bent daarbij flexibel en oplossingsgericht;
 • Je bestuurlijke gevoeligheid maakt je een goede sparringpartner voor het bestuur, met partners in de stad en collega’s binnen het vakgebied en management;
 • Je weet een verhaal te vertellen en kunt mensen hierin enthousiasmeren;
 • Je bent proactief, teamplayer en levert een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het team;
 • Jij hebt een visie op je vak en hebt respect voor het vak van een ander. Je bent iemand die plezierig een open gesprek aangaat;
 • Competenties als innovatief, durf en creativiteit zijn op jouw lijf geschreven.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06640
Omgeving: Zwolle
Startdatum: 1 januari 2024
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Woensdag 29 november om 17.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match