Specialistisch Strategisch Adviseur 24 u p/w

In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), is het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (hierna Toekomstscenario) opgesteld.

In 2021 is het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming aan de Tweede Kamer aangeboden. Binnen het toekomstscenario is het Regionale Veiligheidsteam (RVT) gepresenteerd als een publiekrechtelijke organisatievorm waarbinnen expertise en taken op het gebied van veiligheidsvraagstukken in gezinnen en huishoudens en ontwikkelingsbedreiging zijn georganiseerd. De resultaten binnen deze actielijn gaan na politieke besluitvorming leiden tot een stelselwijziging. Van belang in deze beoogde stelselwijziging is het introduceren van goede prikkels, efficiënte bekostiging, goede prestatiebeschrijvingen en tarieven en aandacht voor macro kostenbeheersing
Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden hebben betrekking op het adviseren c.q. een bijdrage leveren, dan wel trekker zijn in de rol van (deel)projectleider, aan onderstaande werkzaamheden. 

Focuspunten zijn: de ontwikkeling van stelselordening van een RVT voor goede governance, bekostiging en toezicht, als voorwaardenscheppende maatregelen voor veiligheid in gezinnen en huishoudens. Overkoepelend en uiteindelijk doel van deze opdracht is om zorgvuldig en objectief onderbouwd toe te werken naar de uiteindelijke realisatie van de regionale veiligheidsteams, in samenspraak met betrokken partners, proeftuinen en gemeenten. 

De specialistisch adviseur zal het adviestraject om te komen tot een voorstel voor de inrichting van een RVT begeleiden, participeren in werkgroepen, advies uitbrengen over de wijze waarop dit in samenhang met bestaande wet- en regelgeving gedaan kan worden en lacunes identificeren. Tevens zal de adviseur zijn/haar marktordeningskennis en ervaring inbrengen om de opdrachtgever de ondersteunen in de advisering aan de opdrachtgevers en bewindspersonen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je hebt minimaal wo werk- en denkniveau.
  • Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring als senior adviseur binnen een grote organisatie (>250 medewerkers).
  • Je hebt werkervaring met het aansturen van projecten.
  • Je hebt werkervaring met marktordeningsvraagstukken.
  • Je hebt werkervaring met het opereren in een departementale omgeving.
Wensen bij de opdracht:

  • Je hebt werkervaring met stelsel inrichtingsvraagstukken in het kader van marktwerking in de (jeugd)zorg.
  • Je hebt werkervaring als senior Adviseur binnen een grote organisatie (>250 medewerkers).
  • Je hebt een relevant netwerk binnen de NZA en/of ACM.
  • Je hebt werkervaring met wetstrajecten in de (jeugd)zorg.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06604
Omgeving: Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 24
Intakegesprek: 1 of 5 december 2023
Sluitingsdatum: dinsdag 28 december 2023 om 12:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match