Specialist Systems Engineering 24 u p/w

Directie Bijzondere Projecten van de gemeente Amsterdam is op zoek naar een specialist systems engineering voor het project Vervangingsonderhoud IJ-tunnel. De IJ-tunnel, geopend op 30 oktober 1968, is een autotunnel onder het IJ die het centrum van Amsterdam verbindt met het stadsdeel Amsterdam-Noord. In de periode 2012-2017 heeft een renovatie van de IJ-tunnel plaatsgevonden om te zorgen dat de tunnel voldoet aan de in de wet gestelde eisen. Niet alle installaties en onderdelen zijn in deze periode vervangen, maar zullen nu in het project Vervangingsonderhoud IJ-tunnel worden meegenomen. Om dit uitdagende project tot een goed einde te brengen, zoeken we een Specialist systems engineering.
De specialist systems engineering maakt deel uit van het team Systeemintegratie en Techniek van het project Vervangingsonderhoud IJ-tunnel, dat zorgt voor het beheersen en realiseren van een integrale, veilige, realiseerbare en aantoonbare technische oplossing. De specialist is verantwoordelijk voor de implementatie van systems engineering, waarbij de methodiek ondersteunend en het doel leidend is. Hij/zij werkt nauw samen met de andere professionals binnen het projectteam om te komen tot een eenduidige structuur voor eisen, ontwerpen, verificaties en validaties.

Werkzaamheden

 • Het opstellen en implementeren van een system engineering structuur passend bij de opgave;
 • Het bewaken, adviseren en bijsturen ten aanzien van de toepassing van de vastgestelde systems engineering methodiek;
 • Het toetsen van systems engineering producten vanuit het projectteam en de opdrachtnemer;
 • Het beheren van Relatics-omgeving en het bieden van ondersteuning aan het team;
 • Het bewaken en borgen van traceerbare aantoning van de projectresultaten;
 • Het tijdig signaleren en escaleren van mogelijke knelpunten (issues).
Gemeentelijke organisatie

Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)

Grote, complexe en risicovolle infraprojecten zijn ondergebracht bij de directie Bijzondere Projecten. Het duurzaam verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad staat hierbij voorop. Bijzondere Projecten is specialist en kennisdrager op het gebied van grote, complexe en risicovolle infrastructurele projecten. We richten ons op de opgave, omgeving en uitvoering, en hebben een transparante en slagvaardige werkwijze. Als organisatie willen wij de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en regio continue duurzaam verbeteren.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring in projecten waarvan 5 jaar in vergelijkbare rol.
 • Je hebt recente (in de afgelopen 5 jaar) en relevante ervaring met wegtunnelprojecten.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met systems engineering binnen een multidisciplinaire projectomgeving (gecombineerde vakgebieden van bijv. civiele techniek, bouwkunde, automatisering, elektrotechniek, werktuigbouw).
 • Je bent in het bezit van een erkende hbo-diploma in een technische of bedrijfskundige richting.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt kennis van en ervaring met systems engineering, waarbij de mate van kennis en ervaring van de hierna genoemde aspecten een rol spelen: Het werken met modelbased systems engineering; Verificatie en validatie (V&V) processen en de afstemming ervan met werkpakketten Keuren en Inspecteren en Testen en Beproeven; Het werken met Systems Engineering processen op basis van een objecttypebibliotheek.
 • Je hebt kennis en ervaring met het actief samenwerken in een multidisciplinair team, aan zowel opdrachtgevers-, als aan opdrachtnemerszijde en met verschillende contractvormen.
Competenties:

 • Analytisch vermogen: Expert
 • Omgevingsbewustzijn: Expert
 • Klantgerichtheid: Expert
 • Samenwerken: Gevorderd
 • Resultaatgerichtheid: Expert
 • Verantwoordelijkheid: Gevorderd

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2023-06645
Omgeving: Entrada, 600, 1114AA, AMSTERDAM-DUIVENDRECHT
Startdatum: 02-01-2024
Einddatum: 01-01-2025
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: donderdag 30 november om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match