Specialist Private Cloud

DomstadIT ontwikkelt, levert, installeert en beheert alles wat nodig is voor de automatisering, de digitalisering en het digitaal werken van de gemeentelijke organisatie. We zorgen voor een stabiele en optimaal beschikbare ICT infrastructuur. We werken aan kantoorautomatisering, telefonie, organiseren hosting, dataopslag en virtualisatie. We voeren selfservice in en we automatiseren en standaardiseren waar mogelijk beheertaken. Bij dit alles zoeken we naar vernieuwende en besparende werkwijzen en producten. Zo dragen wij ons steentje bij aan een goede bedrijfsvoering.

Het komende half jaar zal de gehele hosting omgeving verplaatst worden naar een nieuwe omgeving in de Cloud. Voor het beheer van de oude omgeving zoeken we extra capaciteit. 

Hier zijn we trots op

Wij willen vooroplopen in innovatie. De voorzieningen Hosting, Connectivity en Werkplek zullen snel grote sprongen maken op gebied van cloud computing, waaronder de introductie van Docker Containers, Netwerkvirtualisatie en cloud desktop. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om de beste IT te leveren aan onze organisatie en daarmee aan onze stad. Wij gaan respectvol met elkaar om en staan samen voor de diensten die wij als team leveren.

Onze plek in de organisatie

Domstad IT is medio 2019 ontstaan na de samenvoeging van de I&A afdelingen Informatie Voorzieningen en Automatisering. De afdeling werkt zoveel mogelijk volgens een Demand-Supply structuur en is Agile opgezet. De inhoudelijk teams zijn gebundeld in voorzieningen.
Je komt te werken in de voorziening Hosting, binnen het team Infrastructure Cloud Services (ICS).

Agile Mindset

Gemeente Utrecht adopteert het Agile gedachtengoed wat voordelen oplevert voor de organisatie. Snel reageren op veranderende situaties en nieuwe eisen, Nadrukkelijke klantgerichtheid, Snel succes en/of falen kunnen signaleren, Effectieve samenwerking in en tussen teams, Focus op resultaat in plaats van op processen, Effectieve kostenbeheersing & Medewerkers delen kennis. Om dit te kunnen doen hebben we mensen nodig met talent en het vermogen mee te bewegen in de wendbaarheid van Agile.

Snelstarter

Wij zoeken 1 collega die we snel effectief in ons team kunnen inzetten. Je hoeft niet alle aspecten van de omgeving tot in de finesse beheersen, maar je moet zeker op 1 onderwerp uitstekend in staat zijn om semi-zelfstandig die omgeving te beheren.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Het team houdt als professionals haar omgevingen in de lucht. Als team zijn zij buiten werktijden bereikbaar om in geval van een grote verstoring in te grijpen. Dit gebeurt zelden tot nooit. Wij verwachten dat de bereid bent mee te doen in deze werkwijze.
 • Je hebt ervaring in het werken in een Agile organisatie, geef concreet aan waaruit die ervaring bestaat.
 • Je hebt werk- en denkniveau op HBO niveau.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt actuele certificeringen op gebied van VMware.
 • Je hebt diepgaande kennis van ICT-infrastructuur, in het bijzonder in een twin-datacenter concept. We zoeken een specialist in één of meer van de systemen van VMware, Netapp, Comvault, Trend Micro en/of Windows. ​​​​​​​
 • Je hebt ervaring met het migreren van een VMware omgeving naar Cloud diensten.
 • Je hebt actuele certificeringen op gebied van Netapp.
 • Je hebt ervaring met een Netapp omgeving met een Metrocluster.
 • Je hebt actuele certificeringen op gebied van Microsoft Windows.
 • Je hebt ervaring met een Windows omgeving met W2016 en 2019 en eventueel nieuwer.  
 • Je hebt actuele certificeringen op gebied van Trend Micro.
 • Je hebt ervaring met een Trend Micro omgeving met zowel agent-less als agent based scanning.
 • Je hebt actuele certificeringen op gebied van Comvault.
 • Je hebt ervaring met een Comvault omgeving.
 • Je kent ICT-beheer en service management (USM of ITIL).
 • Je bent in staat om het Agile gedachtengoed en Agile werkwijze uit te dragen in een beheer organisatie.
Competenties:

 • In je aanpak toon je eigen initiatief, werk je zelfstandig, ben je vasthoudend en tactisch.
 • Je bent communicatief vaardig (in woord en geschrift).
 • Ook ben je analytisch vaardig en oplossingsgericht.
 • Je bent in staat om in een zelfsturend team te functioneren.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-05999
Omgeving: Utrecht
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: 19 oktober 2022 tussen 09.00 en 11.00 uur
Sluitingsdatum: donderdag 13 oktober 2022 om 08.45 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.