Software Ontwikkelaar standaardisering toegangverlening API’s

Binnen VNG Realisatie zal je bijdragen aan een aantal interessante onderwerpen welke moeten leiden tot een modern gemeentelijke ICT landschap. Daar waar relevant zal je ook bijdragen aan de modernisering van het landelijke overheid ICT landschap door daar de gemeentelijke behoefte te vertegenwoordigen, bewaken en helpen te implementeren.

Je kunt bijdragen aan de realisatie van de Common Ground visie en tegelijk landelijk bijdragen aan programma’s als Federatief DataStelsel, Data bij de Bron en de InterBestuurlijke DataStrategie. Deze programma’s werken aan de modernisering en hebben op verschillende manieren raakvlakken op organisatorisch en technisch gebied.

Je eerste project waar je aan zal werken, is een landelijk georiënteerde uniformering op het gebied van toegangverlening tot API’s. Een standaard methodiek hiervoor is een van de onderdelen van een set aan standaarden die randvoorwaardelijk is voor technische interoperabiliteit tussen organisaties.

Je zal samen met de andere teamleden een technische verkenning doen op bestaande oplossingen, R&D voor nieuwe oplossingen en dit samenvoegen tot proof of concepts welke adviezen ondersteunen.
Je zal veel contact hebben en afstemmen met collega’s van Digilab wat er voor zorgt dat je met moderne technieken werkt aan de toekomst van het ICT landschap van de Nederlandse overheid.

Werkzaamheden en Verantwoordelijkheden:

 • Samen met de solution architect ben je verantwoordelijk om te komen tot een technisch advies wat gedragen wordt door de stakeholders.
 • Je werkt nauw samen met software ontwikkelaar(s) van stakeholders en de solution architect van het team door samen de architectuur te toetsen aan en met software.
 • Je geeft inhoudelijk de proof of concepts vorm waarmee verschillende oplossingsrichtingen gevalideerd worden.
 • Verzamelen van praktijkvoorbeelden / best-practices rondom de inrichting van toegangverlening op API’s.
 • In overeenstemming met het multidisciplinaire team heb je de volgende werkzaamheden en verantwoordelijkheden.
Resultaat van de opdracht:
 • Je produceert architectuur ontwerpen en stemt deze af met de stakeholders (specifiek de MIDO werkgroepen toegang en gegevensuitwisseling.
 • Je draagt bij aan de continue afstemming met de stakeholders.
 • Je organiseert samen met je teamgenoten en stakeholders proof of concepts ter onderbouwing van het advies.
 • Je schrijft een advies over welke oplossing(en) kansrijk zijn om als standaard gebruikt te worden.
 • Je inventariseert en onderzoekt de meest voorkomende huidige oplossingen en rapporteert daarover.
 • Samen met je teamgenoten ben je verantwoordelijk voor minimaal.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op WO werk- en denkniveau op het terrein van computer science of vergelijkbaar.
 • Je hebt ervaring met het onderwerp toegangverlening bij API’s.
 • Je bent bereid om minimaal 1 en maximaal 2 keer op kantoor (vaak Utrecht, soms Den Haag) te werken.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, als software ontwikkelaar.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, met Golang als ontwikkeltaal.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring met Kubernetes.
 • Je hebt ervaring met een React applicatie.
 • Je kan heel goed als Python ontwikkelaar zelfstandig bijdragen aan het team.
 • Je hebt ervaring met CI/CD.
 • Je kan een Helm chart lezen en begrijpen en installeren.
Competenties:

 • Verbaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk (voeren van nauwkeurige dialoog).
 • Nauwkeurigheid.
 • Samenwerken.
 • Integriteit.
 • Je bent iemand die goed kan luisteren, de verbinding aangaat met anderen, vasthoudend kan zijn waar nodig en realistisch kijkt naar uitdagingen waarvoor we staan.
 • Je koppelt visie aan lef, neemt initiatief en weet mensen te overtuigen.
 • Je kunt nieuwe ideeën en concepten ontwikkelen, uitdragen en verdedigen, waarbij je met de communicatieve vaardigheid via overleggen tot overeenstemming komt.
 • Je koppelt kennis van de laatste stand van zaken in de techniek en innovaties aan ervaring met het schakelen met stakeholders en het vertalen en uitdragen van concepten.
 • Kwaliteitsgerichtheid.
 • Omgevingsbewustzijn.
 • Resultaatgerichtheid.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03306
Omgeving: Utrecht, Den Haag en thuiswerken
Startdatum: Juni 2024
Einddatum: 31/12/2024
Gesprekken: 31 mei 2024, van 15 tot 17 uur.
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match