Servicedeskmedewerker

De organisatie vindt het belangrijk dat al haar medewerkers samen een afspiegeling vormen van de veelzijdige Nederlandse samenleving. Gevarieerd samengestelde teams waarin iedereen er toe doet, zijn sterker. Wij hebben in alle teams mensen nodig die anders naar hetzelfde kijken vanuit een verschillende achtergrond. Denk aan culturele herkomst, leeftijd, geslacht, ervaring en competenties. Onze doelgroep is immers ook divers. Daarom werken we actief aan de thema's inclusiviteit en diversiteit.

De medewerkers van de Servicedesk staan dagelijks klaar voor alle medewerkers van de organisatie, Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG), Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering en de Veiligheidshuizen, die vragen hebben over ICT aangelegenheden. In sommige gevallen is meer specialisatie nodig en worden vragen via het registratiesysteem (Topdesk) doorgezet naar de 2e lijn.
Als medewerker Servicedesk sta je in- en externe klanten vriendelijk en kundig te woord. Vage vragen maak je duidelijk. Je antwoorden en advies zijn bondig en glashelder. Storingen los je snel zelf op of zet je een adequate oplossing in gang en bewaak je de voortgang. Dit alles gebeurd op dit moment remote vanuit huis vanwege Covid. Reclasseringswerk verdient goede ondersteuning op het gebied van automatisering. ICT is niet meer weg te denken. Betrouwbaar en snel beschikbaar. De organisatie maakt gebruik van een landelijk dekkend netwerk, dat 24 grotere locaties aansluit op de centrale infrastructuur. Die infrastructuur bestaat voor een groot deel uit Windows Server en Citrix-systemen, die worden beheerd door het team Windows/Citrix.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je bent in het bezit van een Windows 10 certificering.
 • Je beschikt over een opleiding gericht op automatisering (MBO) en tevens de basisopleiding kernbegrippen ICT en Windows-familie.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring op MBO3 werk- en denkniveau.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt minimaal 2 jaar kennis van Windows 10, Topdesk, Active directory, Citrix director, Mobile Iron.
Competenties:
 • Klantgericht
 • Luisteren
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Creativiteit
 • Analyseren

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-00177
Omgeving: Utrecht/vanuit huis
Startdatum: 25 januari 2021
Einddatum: 25 juni 2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Woensdag 20 januari
Sluitingsdatum: Vrijdag 15 januari om 15.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.