Service designer / behavioural designer

Vanuit de Vakgroep ontwerp & UX werken ontwerpers aan allemaal complexe maatschappelijke vraagstukken. In de meeste maatschappelijke opgaven speelt gedrag een grote rol. We zoeken daarom voor een traineeopdracht een gedragsontwerper: een trainee die met kennis van (wetenschappelijke) gedragsinzichten interventies kan ontwerpen of (beleids)advies kan geven. De combinatie van wetenschappelijk onderbouwde gedragsinzichten met een ontwerpende aanpak waarbij de Amsterdammer centraal staat zorgt voor gerichte interventies voor maatschappelijke problemen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de Amsterdammer.
Als gedragsontwerper analyseer je de verschillende maatschappelijke gedragsvraagstukken vanuit de Vakgroep ontwerp & UX.
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het analyseren van gedrag van verschillende doelgroepen binnen de gebruikers/bewoners van Amsterdam, waarbij je gebruik maakt van verschillende onderzoeksmethoden. Dit kan deskresearch en literatuuronderzoek zijn, maar ook interviews en/of focusgroepen met de doelgroep.
Samen met de gedragsdeskundigen ontwerp je interventies en maatregelen voor gedragsverandering, gebaseerd op (wetenschappelijke) gedragsinzichten, waarbij je altijd de wensen en behoeften van de Amsterdammer centraal stelt.
 
Dit doe je op een gemiddelde dag

 • Uitvoeren van interviews en/of het leiden van focusgroepen met de doelgroep of vertegenwoordigers van de doelgroep.
 • Deskresearch en literatuuronderzoek.
 • Integreren gedragsinzichten in advies voor strategie
 • De verzamelde gegevens en inzichten zullen worden geanalyseerd met behulp van het COMB model, een model voor het begrijpen en beïnvloeden van gedrag. Dit model helpt bij het identificeren van de belangrijkste factoren die het gedrag van de doelgroep beïnvloeden en biedt een basis voor het ontwikkelen van passende interventies.
 • Opstellen van een quickscan-rapport waarin de inzichten van dit onderzoek worden samengevat.
 • Presenteren van inzichten tijdens een inzichtensessie met de projectgroep/stakeholders om feedback op te halen en gezamenlijk keuzes te maken waarop de interventie(strategie) zich gaat richten.
 • Opgehaalde feedback verwerken om zo tot een passende gedragsinterventie of strategie te komen waarbij dit geborgd wordt in de organisatie.
De opdrachtgever(s)
De vakgroep UX & Ontwerp is onderdeel van de directie Digitalisering & Innovatie en heeft als doel om vanuit het ontwerpvak bij te dragen aan verkenningen en oplossingen voor de opgaves uit het Opgavegericht en Wendbaar werken. Daarnaast werken we ook aan de Innovatieopgaves van Stedelijke Innovatie en R&D of andere directies die geprioriteerd worden.
De vakgroep bestaat uit design thinkers met verschillende profielen en sub-expertises. Allen werken met de ontwerpmethodiek (gekenmerkt door de 'double-' of 'triple-' diamond) waarin onderzoeken en ontwerpen elkaar afwisselen en zij beschikken om een brede toolkit om in te zetten. De belangrijkste stappen zijn het achterhalen van het juiste probleem en daarna het komen tot de juiste oplossingen, waarbij het perspectief van de doelgroep, de doelen van de stad en de haalbaarheid voor de organisatie bij elkaar gebracht moeten worden. De vraagstukken variëren in complexiteit en abstractieniveau. We definiëren op basis van de verschillende abstractieniveaus 3 sub-expertises in de vakgroep: Systemic design, Service design en Product-/UX design, die afzonderlijk of gecombineerd ingezet worden door de verschillende ontwerpers in de vakgroep. Behavioural design is een 'lens' die op al deze sub-expertises toegepast kan worden.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal ervaring met doelgroepenonderzoek.
 • Je hebt ervaring met het ontwerpen van interventies of (beleids)advies op basis van gedragsanalyse.
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van een gedragswetenschappelijke literatuurstudie.
 • Je beschikt minimaal over WO werk- en denkniveau.
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt ervaring met het valideren van de gevonden oplossingen en toetsen of de oplossing / interventie leidt tot de gewenste (gedrags)verandering.
 • Je hebt ervaring met het organiseren en faciliteren van (creatieve) sessies met stakeholders/ opdrachtgevers.
 • Je hebt ervaring met het visueel maken van uitkomsten kwalitatief onderzoek.
 • Je hebt kennis van gedragsveranderingsmodellen.
Competenties:
 • Analytisch vermogen: Gevorderd
 • Creativiteit: Gevorderd
 • Zelfontwikkeling: Gevorderd
 • Samenwerken: Gevorderd
 • Resultaatgerichtheid: Gevorderd
 • Inlevingsvermogen: Gevorderd

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-02316
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 08-05-2024
Einddatum: 22-10-2024 conform duur werkzaamheden
Gesprekken: in overleg
Optie op verlenging: nee
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: vrijdag 12 april om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match