Senior Kwaliteitsadviseur Inkomensvoorziening gemeente Amsterdam

Als senior kwaliteitsadviseur toets je het werk van minder ervaren inkomensconsulenten. Je bespreekt de gemaakte vergissingen en geeft hen waar mogelijk de tijd om zelf de benodigde correcties te maken.
Je draagt verantwoordelijkheid voor het realiseren van de gemaakte productie afspraken. Terwijl je niet uit het oog verliest dat het jouw primaire opdracht is om de minder ervaren medewerkers te laten groeien ben je tegelijkertijd bereid en in staat om in de
productie mee te draaien als dit nodig is om de gemaakte afspraken te realiseren.
Je merkt op wanneer werkinstructies niet (voldoende) accuraat zijn en zorgt dan voor aanpassingen en doet voorstellen voor een (plenaire) instructie. Jij bent trots wanneer het team elkaar helpt en samen
de gestelde doelen behaald en geeft daarom zelf altijd het goede voorbeeld.

Bestanddelen van de opdracht
Toets het werk van inkomensconsulenten tot en met niveau aanvragen levensonderhoud.
Bespreek jouw bevindingen en adviseer over te realiseren verbeteringen.
Je evalueert de inzet van de medewerkers op kwalitatieve en kwantitatieve eisen en op houding/gedrag.
Je doet voorstellen over aanpassing van werkinstructies en het aanbieden van (plenaire) instructies.
Je draagt actief bij aan de gewenste cultuur van het team dat zich kenmerkt door prestatiegericht, communicatief en dienstverlenend.

Op te leveren resultaat
Vanaf start: toetsen van het werk van de (aspirant) inkomensconsulenten en terugkoppelen van je bevindingen.
Na 1 maand: evalueren van de inzet van de aspirant inkomensconsulenten op kwaliteit, kwantiteit en houding/gedrag
Na 6 weken: je doet actief voorstellen over het aanpassen van werkinstructies en het aanbieden van (plenaire) instructies.

Afstemming:
Wekelijks worden de resultaten van de medewerkers gerapporteerd. Zo worden indirect ook de resultaten van de kwaliteitsadviseurs inzichtelijk gemaakt.
Binnen de eisen van wet- en regelgeving en de gedragscode van Gemeente Amsterdam is vrijheid in het uitoefenen van de opdracht.
In de opdracht stemmen de kwaliteitsadviseurs regelmatig met elkaar af.
Het team heeft een weekstart en een groepsapp.
Voortgang wordt vastgelegd in de systemen en in Excel.
De opdrachtgever faciliteert, de opdrachtnemer realiseert en rapporteert op eigen initiatief over de voortgang.

Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je bent en zeer ervaren inkomensconsulent met minimaal 8 jaar recente ervaring.
 • Je hebt de afgelopen 3 jaren gewerkt als kwaliteitsadviseur Inkomensvoorziening.
 • Je hebt ervaring met Socrates
 • Je kan tenminste 2 dagdelen per week op locatie in Amsterdam aanwezig zijn. De woensdag heeft hierbij onze voorkeur.
 • Je beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
Wensen bij de opdracht:

 • Je kan als het nodig is, zelf rapportages samenstellen.
Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2023-06561
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 01-01-2024
Einddatum: 30-06-2024
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: dinsdag 28 november om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match