Senior Auditor voor 20-24 uur per week

Gemeente Haarlemmermeer werkt aan de versterking van cluster Corporate Control en zoekt daarom voor haar locatie in Hoofddorp een Senior Auditor die onafhankelijk kan manoeuvreren in een dynamische omgeving. Je adviseert de clustermanagers en directie en maakt deel uit van het cluster Corporate Control.

Als Senior Auditor voer je zelfstandig behoeftegerichte audits uit op de efficiency, effectiviteit en de kwaliteit van systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen op risicogevoelige onderwerpen. Primair zijn college en directie de opdrachtgever voor de (hoofdzakelijk operationele) audits die gericht zijn op het verbeteren van de interne organisatie. 

Het streven naar een wendbare en flexibele gemeente vraagt het nodige van het verander- en absorptievermogen van de medewerkers. Het uitvoeren van een interne audit vraagt daarom naast kritisch vermogen ook om inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn. Je bent een volwaardig gesprekspartner voor het lijnmanagement, kan bij tegenwicht goed je rug rechthouden en vindt het plezierig en zinvol om relaties op te bouwen. Verder zijn jouw rapportages informatief en bevatten aanbevelingen voor verbetering van de sturing en beheersing als ook de besluitvorming daarover. Je bespreekt de onderzoeksbevindingen met alle betrokkenen, zowel ambtelijk als in de directie. Het is daarom belangrijk dat je goed in staat bent om zowel schriftelijk als mondeling te communiceren over de werkzaamheden en observaties die je hebt gedaan.

Waar ga je werken?
Corporate Control is verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeentebrede control organisatie. Corporate Control opereert onafhankelijk maar niet geïsoleerd: zij is de natuurlijke sparringpartner van college, directie en clustermanagement op het gebied van control vraagstukken. Het cluster wordt aangestuurd door de Corporate Controller en is gepositioneerd rechtstreeks onder de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding in de bestuurskundige of economische richting of daaraan gerelateerd.
  • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met de opzet, uitvoering en evaluatie van audits.
Wensen bij de opdracht:

  • Je hebt een RO of RE titel.
  • Je hebt ervaring in het gemeentelijke publiek domein.
Gewenste competenties:

  • Je bent analytisch sterk en kan complexe processen en risico’s goed doorgronden.
  • Je hebt ervaring met data-analyses. Je hebt affiniteit met/kennis van beleids- en bedrijfsvoerings-processen.
  • Je bent kritisch en creatief in onderzoek en rapportage. Je bent gedreven om het gezicht te worden op dit terrein en de audit-rol binnen de gemeente op de kaart te houden.
  • Je bent tactvol, hebt overtuigingskracht en bent nieuwsgierig. Je bent goed in staat tot samenwerken en verbinden.
  • Je bent energiek, innovatief, resultaatgericht en hebt een gezonde dosis doorzettingsvermogen.
  • Tot slot is integer handelen voor jou vanzelfsprekend.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06544
Omgeving: Hoofddorp
Startdatum: 1 februari 2024
Einddatum: 31 januari 2025
Optie op verlenging: ja, 3x 12 maanden
Aantal uur per week: 20-24
Intakegesprek: maandag 11 december (voorkeur) en woensdag 13 december 2023
Sluitingsdatum: vrijdag 1 december 2023 om 10:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match