Senior Assetmanager Landelijk 32 u p/w

De landelijke huisvestingsopgave van de politie is enorm. De politie investeert namelijk flink in de huisvesting van medewerkers. Ben jij een ervaren professional met kennis en ervaring op het gebied van bouw en vastgoed en wil jij bijdragen aan de complexe huisvestingsopgave van de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland? De Sector Huisvesting zoekt een senior assetmanager voor een landelijk opererende politie eenheid.
Als senior assetmanager werk je mee aan het ontwikkelen van objectvisies en het huisvestingsplan voor de eenheid. Je fungeert als gedelegeerd eigenaar van de vastgoedobjecten binnen de eenheid. Daarbij gaat het om een omvangrijke portefeuille in het hele land.
Vanuit jouw functie:

 • fungeer je als regisseur bij complexe strategische huisvestingsopgaves;
 • overleg en onderhandel je met stakeholders over vastgoedvraagstukken;
 • vertaal je huisvestingsbehoeftes van de eenheid naar huisvestings- en beheerprogramma’s;
 • regisseer je complexe besluitvorming binnen de politie;
 • draag je actief bij aan beleids- en organisatieontwikkeling via de ontwikkeling van de huisvestingsopgave.

De vastgoedportefeuille van eenheid bestaat uit diverse verzamelkantoren maar ook huisvesting voor bijzondere eenheden. De invloed van de landelijke politiek is groot op deze eenheid waardoor de huisvestingsportefeuille veel dynamiek kent en besluitvorming ten aanzien van de portefeuille om sensitiviteit vraagt. Aan jou de taak om hier vanuit Huisvesting het aanspreekpunt voor te zijn richting de eenheid, de vragen in goede banen te leiden en passende huisvesting te organiseren.
Jouw belangrijkste aanspreekpunt is het Hoofdbedrijfsvoering binnen de Eenheidsleiding, daarnaast heb je veel contact met sectorleidingen en teamchefs. Je beweegt je dus met name op strategisch/ tactisch niveau binnen de eenheid en jouw werkzaamheden zijn daar op gericht. Denk aan het actualiseren huisvestingsplan van de eenheid, het opstellen van adviezen, onderzoeksopdrachten en dergelijke. Daarbij heb je de beschikking over 1 à 2 ondersteuners die met name op tactisch operationeel niveau werkzaam zijn en jou helpen met onderzoeken, analyes en het schrijven van notities.

Doelstelling
De vorming van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de Sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang.

Verantwoordelijkheden
Als assetmanager fungeer je als gedelegeerd eigenaar van de vastgoedportefeuille van jouw eenheid en voer je een breed pallet aan werkzaamheden uit waaronder:

 • volgen van ontwikkelingen binnen de politie en identificeren welke gevolgen die ontwikkelingen hebben op de huisvesting van jouw eenheid;
 • aanspreekpunt en adviseur namens de sector huisvesting voor huisvestingvragen van de eenheid;
 • vorm en inhoud geven aan de gewenste portefeuillesturing;
 • actualiseren van het huisvestingplan voor de eenheid;
 • objectvisies opstellen voor de objecten binnen de portefeuille van de eenheid;
 • initiëren nieuwe huisvestingsprojecten die passen binnen het meerjaren programma huisvesting politie;
 • overleggen met operationele teams om ongeplande huisvestingsvraagstukken te beoordelen op nut en noodzaak en voor te bereiden voor besluitvorming;
 • overleggen met gemeentes en (keten)partners over vastgoedvraagstukken.

Vakmatige Taken

 • de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied binnen de politie zoals methodes en technieken, mede op basis van marktontwikkelingen;
 • het bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit je ervaring specialistische kennis en vaardigheden over te dragen.
 • tevens beoordeel je als mentor de vakvolwassenheid van collega’s.

Contacten
Je onderhoudt op tactisch en strategisch niveau (met zwaartepunt op strategisch niveau) contacten met: management team en operationeel leidinggevenden van de Eenheid relevante ketenpartners (Rijksvastgoedbedrijf, Defensie, etc.) medewerkers sector huisvesting Politiedienstencentrum medewerkers facilitaire services Politiedienstencentrum vastgoedpartijen zoals verhuurders gemeenten

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Minimaal een WO-opleiding in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele
 • Minimaal 10 jaar werkervaring waarvan minimaal 5 jaar relevante werkervaring als asset manager of gelijkwaardige rol in een aantoonbaar politiek bestuurlijk gevoelige organisatie.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Beschrijf in de toelichting een referentieopdracht waarvan de leverancier/kandidaat van mening is dat het een gelijkwaardige opdracht is geweest, zoals het gevraagde in het functieprofiel van deze aanvraag. De beschrijving bevat duidelijk de volgende punten (1 t/m 5): 1. De rol van de kandidaat; 2. De werkzaamheden en de periode inclusief naam organisatie waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden; 3. De verantwoordelijkheden; 4. Het stakeholderveld, inclusief de span of control; 5. Het resultaat.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van Huisvestingsplannen en objectvisies voor (non-profit) organisaties met meerdere objecten variërend in grootte tussen 1.000 en > 5.000m2. In die jaren dienen de werkzaamheden overwegend in het teken te hebben gestaan van het zelfstandig ontwikkelen en realiseren van huisvestingsplannen en objectvisies.
 • Bij voorkeur minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het zelfstandig realiseren (met mandaat), van complexe ruimtelijke- en organisatieopgaven.

Competenties:
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Politiek bestuurlijk sensitief: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-02059
Omgeving: Rotterdam, landelijk werkzaam met focus op omgeving midden van het land
Startdatum: 12 juli 2021 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 30 juni 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Sluitingsdatum: donderdag 13 mei om 17.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.