Secretaris Commissie Beeldkwaliteit 24-28 u p.w

Nijmegen hecht waarde aan het zijn van een aantrekkelijke en mooie stad om in te wonen, te werken en te leven. De commissie Beeldkwaliteit levert hier samen met initiatiefnemers en ontwerpers een belangrijke bijdrage aan. Zij werken aan zorgvuldige inpassing van de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad en adviseren hierover het college.
In Nijmegen worden Ruimtelijke Kwaliteitsteams (RKT’s) ingezet voor de kwaliteitsborging van grote complexe ontwikkellocaties (zoals Winkelsteeg, Waalfront, Waalsprong en de Spoorzone). Deze teams bestaan uit deskundige leden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en cultuurhistorie, die efficiënt en onafhankelijk kunnen adviseren over complexe ontwerpopgaven. 

Je werkt voor het programma Stedelijke Ontwikkeling in het ruimtelijk domein van de gemeente. De ambities voor het ruimtelijk domein zijn:

 • In verbinding met de omgeving, ruimte geven aan de samenleving en externe partners, regels en procedures op een passende wijze toepassen;
 • Samenhang in het ruimtelijk beleid, opgave gestuurd, gericht op resultaten buiten;
 • Een efficiënte organisatie, doen wat we moeten doen, flexibel, slim en kostenbewust.
Verantwoordelijkheden:

 • Verslaglegging(agendering), vergaderingen Ruimtelijk Kwaliteitsteams, waaronder het aanmaken van dossiers, notuleren, opmaken en verwerken van adviezen in WRS;
 • Ondersteuning bij het faciliteren van excursies en bijeenkomsten;
 • Het bijhouden van cijfers en statistieken;
 • Het begeleiden van de subcommissie Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteitsteams.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen voor deze opdracht:

 • Je hebt afgeronde bachelor opleiding.
 • Je hebt recente en meerjarige ervaring in het werken bij een overheidsorganisatie.
 • Je hebt recente ervaring in het werken met multidisciplinaire teams.
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Je hebt recente en meerjarige ervaring met schriftelijke verslaglegging.
Wensen voor deze opdracht:

 • Je hebt relevante afgeronde opleiding (bouwkunde, stedenbouw, architectuur, oid).
 • Je hebt kennis van het vakjargon binnen de bouw.
 • Je hebt meerjarige ervaring in secretarisrol / ondersteunen en/of begeleiden van commissies waarin (externe) deskundigen zitting hebben.
Gewenste competenties:

 • Je bent een spin in het web voor wat betreft het faciliteren van de vergaderingen. Je bewaakt de procesgang en gezien de verslaglegging beschik je over uitstekende schriftelijke vaardigheden.
 • Je hebt een stevige persoonlijkheid, bent doortastend en assertief. Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen. Je hebt een open en toegankelijke houding. Je bent het aanspreekpunt voor alle stakeholders.
 • Je bent een teamspeler die de zaken proactief aanpakt. Daarin zoek je creatief naar oplossingen en ga je effectief te werk. Samen werk je naar het gewenste resultaat toe. 

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-05190
Omgeving: Nijmegen
Startdatum: 1 november 2023
Einddatum: 31 oktober 2024
Optie op verlenging: ja, 6x 6 maanden
Aantal uur per week: 24-28
Intakegesprek: week 41
Sluitingsdatum: woensdag 4 oktober 2023 om 08.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match